På sidan finns länkar till de senaste hundra pressmeddelandena. När man skriver i sökfältet begränsas antalet pressmeddelanden som visas. Sökningen fungerar när minst tre tecken skrivs in i sökfältet. Sökningen omfattar rubriker, klassificeringstexter och datum. Alla pressmeddelanden finns på sidan Yttranden.

Tuija Taos har utnämnts till ledamot av SRB

Meddelande Verket 28.11.2022 9.46

SRB:s uppdaterade MREL-policy har publicerats

Meddelande MREL 14.6.2022 11.18

SRB och ett samrådsförfarande om stabilitetsavgifter

Meddelande Stabilitetsavgifter 4.3.2022 14.37

SRB:s riktlinjer för inlösning av MREL-instrument

Meddelande Resolution 17.9.2021 11.05

EBA:s ITS angående rapportering av MREL har publicerats

Meddelande MREL Rapportering 20.5.2021 15.13

Storbritanniens utträde ur EU och insättningsgarantin

Nyhet Insättningsgarantin 7.12.2020 11.50