Hoppa till innehåll

Finansministeriet har tillsatt samarbetsgruppen för hantering av störningssituationer på finansmarknaden

Utgivningsdatum 15.3.2024 8.57 | Publicerad på svenska 21.3.2024 kl. 15.16
Pressmeddelande

Myndigheters och privata företags beredskapsarbete och utvecklande av funktionsberedskapen under undantagsförhållanden inom finanssektorn stöds i fortsättningen av en lagstadgad samarbetsgrupp för hantering av störningssituationer på finansmarknaden.

Samarbetsgruppen, som tillsatts av finansministeriet, inledde sin verksamhet den 11 mars 2024 och den sitter tills vidare. Gruppens centrala mål är att stöda myndigheter och privata företag vid det informationsutbyte och den planering som behövs för finansmarknadens beredskap och för att utveckla funktionsberedskapen under undantagsförhållanden.

I samarbetsgruppen ingår olika myndigheter och aktörer som enligt lagstiftningen är beredskapsskyldiga och som representerar en betydande del av de företag som är verksamma på finansmarknaden.

Samarbetsgruppens ordförande utses från finansministeriet. Samarbetsgruppen har ett sekretariat som består av företrädare för finansministeriet, Finlands Bank, Finansinspektionen och Verket för finansiell stabilitet.

Bestämmelser om samarbetsgruppen för hantering av störningssituationer på finansmarknaden finns i lagen om vissa arrangemang för tryggande av försörjningsberedskapen inom finansbranschen (666/2022).

Mer information på finansministeriets webbplats: Samarbetsgrupp för hantering av störningar på finansmarknaden tillsatt.

Meddelande