Hoppa till innehåll

EBA publicerade en uppdaterad MREL-uppföljningsrapport: MREL-underskotten har krympt

Utgivningsdatum 9.5.2022 9.28 | Publicerad på svenska 24.5.2022 kl. 13.02
Pressmeddelande

Europeiska bankmyndigheten (European Banking Authority, EBA) har publicerat en uppdaterad MREL-uppföljningsrapport. Iakttagelserna i rapporten visar att kreditinstituten i EU gjort framsteg när det gäller att krympa MREL-underskotten, vilket i huvudsak förklaras med att de största kreditinstitutens ekonomiska situation har utvecklats positivt. De ekonomiska information som använts i uppföljningsrapporten baserar sig på situationen i slutet av 2020. Uppföljningsrapporten omfattar även finländska kreditinstitut som berörs av MREL-kravet. 

I rapporten ingår bland annat följande iakttagelser:

  • MREL-underskott iakttogs hos 110 av de 260 kreditinstitut som utgjorde hela urvalet i kreditinstitutsgruppen. Det sammanlagda MREL-underskottet var 68 miljarder euro (i förhållande till det slutliga MREL-kravet som träder i kraft i början av 2024), vilket är klart mindre än det underskott på 115 miljarder som iakttogs ett år tidigare. Den positiva utvecklingen förklaras i huvudsak med att de största kreditinstitutens MREL-underskott krympt. 
  • Underskott i det interna MREL-kravet (Internal MREL) iakttogs hos 62 kreditinstitut då hela urvalet bestod av 128 kreditinstitut. Det sammanlagda interna MREL-underskottet var 36 miljarder euro (i förhållandet till det slutliga interna MREL-kravet som träder i kraft i början av 2024). 
  • Medelvärdet av de TREA-baserade [LRE-baserade] MREL-kraven varierar mellan 21,7% och 23,1% [6,7% och 7,3%] beroende på kreditinstitutets klassificering (G-SII, O-SII och övriga banker). Dessutom varierar medelvärdet av det kombinerade buffertkravet (CBR), som läggs till MREL-kravet, mellan 3,0% och 3,6% beroende på kreditinstitutets klassificering.

Länk till EBA:s rapport: EBA sees progress in MREL shortfall reduction by largest institutions while smaller institutions are lagging behind 

Tilläggsinformation: analytiker Tero Niemelä (fornamn.efternamn(at)rvv.fi)

MREL Meddelande