Hoppa till innehåll

Den reviderade MREL-uppföljningsrapporteringen inleds den 30 juni

Utgivningsdatum 2.7.2021 11.17 | Publicerad på svenska 12.7.2021 kl. 16.19
Pressmeddelande

Verket för finansiell stabilitet har den 1 juli 2021 skickat de kreditinstitut som omfattas av verkets direkta behörighet ett brev som beskriver vilka uppgifter som är väsentliga för den MREL-rapportering som inleds den 30 juni 2021. De institut för vilka en konkursstrategi har fastställts i resolutionsplanen omfattas inte av MREL-uppföljningsrapporteringen.

Rapporteringen baserar sig på Europeiska bankmyndighetens (EBA) tekniska genomförandestandarder (ITS), som har gjorts bindande genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/763. Rapporteringen genomförs kvartalsvis i XBRL-form i enlighet med de XBRL-taxonomier som EBA offentliggjort. Den första rapporteringstidpunkten för inlämnade av uppgifterna per den 30 juni 2021 till Verket för finansiell stabilitet är den 30 september 2021.

Utöver den MREL-uppföljningsrapportering som baserar sig på förordning (EU) 2021/763 samlar Verket för finansiell stabilitet också in en separat blankett i Excel-form av de institut som omfattas av rapporteringen. Den gäller institutets prognos för MREL-kapacitetens utveckling.

Uppgifterna för MREL-rapporteringen ska lämnas endast till Verket för finansiell stabilitet, som förmedlar dem vidare till Finansinspektionen.

Mer information om ämnesområdet fås per e-post, adress: tiedonkeruu(at)rvv.fi

MREL Meddelande Rapportering