Hoppa till innehåll

SRB inledde ett samråd om datamallen för bail in

Utgivningsdatum 15.3.2024 8.34 | Publicerad på svenska 21.3.2024 kl. 15.02
Pressmeddelande

Gemensamma resolutionsnämnden (Single Resolution Board, SRB) inledde den 13 mars 2024 ett offentligt samråd om den information som ska samlas in från bankerna i en bail in-situation (Minimum bail-in data template, MBDT). Avsikten är att datamallen ska användas både vid resolutionsövningar och i resolutionssituationer. Samrådet pågår till den 8 maj 2024.

SRB opens consultation on the minimum bail-in data template.

Mer information: krishanteringsexpert Pekka Kainulainen (pekka.kainulainen(at)rahoitusvakausvirasto.fi).

Meddelande