Bloggar, inlägg och anföranden

På denna sida har vi samlat bloggar, inlägg och anföranden.

Bloggar

2023

Kevään 2023 pankkikriisit – mitä voimme niistä oppia? (på finska)
chefsekonom Hanna Westman

Pienet ja keskisuuret pankit pankkiunionissa – millaisia ne ovat? (på finska)
chefsekonom Hanna Westman

CMDI-ehdotus Rahoitusvakausviraston puntarissa (på finska)
krishanteringsexpert Harri Hämäläinen

8-vuotiaan RVV:n mandaatti edelleen kiinnostava ja tärkeää työtä riittää (på finska)
överdirektör Tuija Taos

2022

Liikanen-rapporten och förslaget för resolutionsramverk – 10 år senare
chefsekonom Hanna Westman

Varför skall insättningsgaranti- och resolutionsmyndigheter vara intresserade av den gröna övergången?
chefsekonom Hanna Westman

Talletussuojan monivuotinen stressitestisarja parantaa toimintavarmuutta (på finska)
jurist Fanni Teinilä

Tehokas viranomaisseuranta tukee MREL-vaatimusten toteutumista (på finska)
analytiker Tero Niemelä

2021

Miksi meillä ei voisi olla yhtä neutraalia kriisinratkaisun ja talletussuojan muodostamaa turvaverkkoa? (på finska)
överdirektör Tuija Taos

Pankkiunionin yhteinen talletussuoja (EDIS) hakee yhä muotoaan (på finska)
jurist Fanni Teinilä

Unionin tuomioistuimen tuomio vakausmaksuista – muuttuiko mikään? (på finska)
krishanteringsexpert Harri Hämäläinen

Varför betalar bankerna miljoner till krisfonder?
chefsekonom Hanna Westman

RVV – eurooppalaisen kriisinratkaisun osaaja ja kehittäjä (på finska)
överdirektör Tuija Taos

Inlägg och anföranden

Verket för finansiell stabilitet är med i flera inhemska och internationella samarbetsorgan. Verket samarbetar med högskolor, studentorganisationer och forskarsamfundet bland annat i form av gästföreläsningar.

2023

21.9.2023
Bank Crisis Management – GSE Course in Money and Banking (på engelska)
chefsekonom Hanna Westman

1.6.2023
Key takeaways from the ECB's new Financial Stability Review (på engelska)
chefsekonom Hanna Westman

2022

16.11.2022
Pankkikriisit ja niiden hallinta (på finska)
chefsekonom Hanna Westman

7.2.2022
GSE Course in Money and Banking (på engelska)
chefsekonom Hanna Westman