Dokument för planering och uppföljning  

Verket för finansiell stabilitet verkar inom finansministeriets (FM) förvaltningsområde och för årligen resultatstyrningsdiskussioner med ministeriet. Planerings- och uppföljningsuppgifterna i anslutning till verkets resultatstyrning syns i dokumenten nedan. 

Resultatstyrningsdokumenten indelas i planer och uppföljningsuppgifter. Till de viktigaste dokumenten i statens resultatstyrning hör resultatavtalen och den budget som riksdagen fastställer.

De mest centrala uppföljningsuppgifterna är bokslutet, i synnerhet den verksamhetsberättelse som ingår i det, samt ministeriets ställningstagande om bokslutet och verksamhetsberättelsen. Det uppgörs alltid egna, separata bokslut över Verket för finansiell stabilitet och Stabilitetsfonden som förvaltas av verket och står utanför statsbudgeten.  

Resultatstyrningsdokument 

Planer 

Resultatavtalet mellan Verket för finansiell stabilitet och finansministeriet 

Resultatavtalet är ett avtal mellan verket och ministeriet om det kommande årets verksamhetsmål inom ramen för de anslag som beviljas.

Uppföljningsuppgifter 

Bokslut 

Bokslutet innehåller verksamhetsberättelse, bokslutskalkyler och bilagor. 

Verket för finansiell stabilitets bokslut 

Stabilitetsfondens bokslut  

Finansministeriets ställningstaganden till verkets bokslut

Övriga planerings- och uppföljningsdokument 

Utvärderingar och utredningar