Dokument för planering och uppföljning  

Verket för finansiell stabilitet verkar inom finansministeriets (FM) förvaltningsområde och för årligen resultatstyrningsdiskussioner med ministeriet. Planerings- och uppföljningsuppgifterna i anslutning till verkets resultatstyrning syns i dokumenten nedan. 

Resultatstyrningsdokumenten indelas i planer och uppföljningsuppgifter. Till de viktigaste dokumenten i statens resultatstyrning hör resultatavtalen och den budget som riksdagen fastställer.

De mest centrala uppföljningsuppgifterna är bokslutet, i synnerhet den verksamhetsberättelse som ingår i det, samt ministeriets ställningstagande om bokslutet och verksamhetsberättelsen. Det uppgörs alltid egna, separata bokslut över Verket för finansiell stabilitet och Stabilitetsfonden som förvaltas av verket och står utanför statsbudgeten.  

Läs mer om insättningsgarantifonden.

Läs mer om resolutionsfonden.

Resultatstyrningsdokument 

Planer 

Resultatavtalet mellan Verket för finansiell stabilitet och finansministeriet 

Resultatavtalet är ett avtal mellan verket och ministeriet om det kommande årets verksamhetsmål inom ramen för de anslag som beviljas.

Rahoitusvakausviraston tulossopimus vuodelle 2022 

Rahoitusvakausviraston tulossopimus vuodelle 2021

Rahoitusvakausviraston tulossopimus vuodelle 2020

Uppföljningsuppgifter 

Bokslut 

Bokslutet innehåller verksamhetsberättelse, bokslutskalkyler och bilagor. 

Verket för finansiell stabilitets bokslut 

Rahoitusvakausviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022

Rahoitusvakausviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021

Rahoitusvakausviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020

Rahoitusvakausviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 

Stabilitetsfondens bokslut  

Rahoitusvakausrahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022

Rahoitusvakausrahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021

Rahoitusvakausrahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020

Rahoitusvakausrahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 

Finansministeriets ställningstaganden till verkets bokslut

Valtiovarainministeriön kannanotto vuoden 2020 tilinpäätöksestä

Valtiovarainministeriön kannanotto vuoden 2019 tilinpäätöksestä 

Övriga planerings- och uppföljningsdokument 

Utvärderingar och utredningar 

VTV Jälkiseurantaraportti: Rahoitusvakausviraston toiminta osana pankkiunionin yhteistä kriisinratkaisumekanismia

Vidare revisioner och redovisningar av Statens revisionsverk finns på VTV:s webbplats

Granska andra myndighetshandlingar på webbplatsen Granska förvaltningen