Vanliga frågor om konto­systemet inom försörjnings­beredskapen