Hoppa till innehåll

SRB och ett samrådsförfarande om stabilitetsavgifterna

Utgivningsdatum 19.3.2021 14.30 | Ändrad 19.3.2021 kl. 15.06
Pressmeddelande

Den gemensamma resolutionsnämnden (SRB) har den 5 mars 2021 öppnade ett samrådsförfarande gällande de stabilitetsavgifter som våren 2021 ska samlas in till den gemensamma resolutionsfonden. Samrådsförfarandet genomförs första gången 2021.

Genom samrådsförfarandet ges de avgiftsskyldiga instituten möjlighet att granska SRB:s preliminära beräkning av stabilitetsavgifterna och de slutsatser som dragits i fråga om beräkningen innan den färdigställs och de slutliga besluten fastställs samt att kommentera alla aspekter som bedöms vara relevanta för beräkningen. Ett syfte med samrådsförfarandet är också att ge instituten bättre förutsättningar att uppskatta beloppet av de årliga stabilitetsavgifterna.

Genom samrådsförfarandet vill SRB stärka sitt engagemang i dialogen med branschen och utveckla samtalet om stabilitetsavgifterna som ett led i beslutsprocessen för stabilitetsavgifterna. Förfarandet underlättar diskussionen mellan instituten och SRB som stärker och ökar öppenheten i stabilitetsavgiftsprocessen. Verket för finansiell stabilitet stödjer det samrådsförfarande som nu inleds.

I samrådsförfarandet delges instituten:

  • Utkastet till SRB:s beslut om beräkning av stabilitetsavgifterna (Master Decision)
  • Statistikbilagan till beslutsutkastet, vilken innehåller beräkningens gemensamma datapunkter
  • Underlaget till beslutsutkastets institutspecifika bilaga (Harmonized Annex)
  • Ett av SRB förberett beräkningsverktyg för bedömningen av den institutspecifika stabilitetsavgiften

I dokumenten beskrivs bland annat SRF:s årliga målnivå och den koefficient som används för att bestämma den. I samrådsförfarandet ingår också en samling gemensamma datapunkter som används vid beräkningen. Kreditinstitutet kan uppskatta beloppet av stabilitetsavgiften 2021 genom att använda de uppgifter som det rapporterade till Verket för finansiell stabilitet på rapporteringsblanketten för stabilitetsavgiftsdata i slutet av januari.

Svarstiden för samrådsförfarandet gick ut den 19 mars 2021. Verket för finansiell stabilitet har förmedlat information om SRB:s samrådsförfarande till de finländska kreditinstituten den 1 mars 2021.

Efter samrådsförfarandet fattar SRB de slutliga besluten om beloppen av stabilitetsavgifterna 2021 i mitten av april. Verket för finansiell stabilitet tillställer de finländska kreditinstituten dessa beslut före utgången av april och bestämmer genom sitt beslut att avgifterna ska betalas före utgången av maj.

Mer information: krishanteringsexpert Kristiina Tuomikoski och chefsekonom Hanna Westman ([email protected])

SRB press release: SRB launches consultation on 2021 Single Resolution Fund contributions 

Meddelande