Hoppa till innehåll

Tuija Taos har utnämnts till ledamot av SRB

Utgivningsdatum 28.11.2022 9.46 | Publicerad på svenska 30.11.2022 kl. 13.45
Pressmeddelande

Överdirektören för Verket för finansiell stabilitet, JK, LLM Tuija Taos har fredagen den 25 november 2022 utnämnts till ledamot av Gemensamma resolutionsnämnden (Single Resolution Board, SRB) och direktör för ett resolutionsdirektorat (Member of the Board and Director of Resolution Planning and Decisions). Europeiska unionens råd beslutade om utnämningen i enlighet med Europeiska kommissionens förslag som fastställts av Europaparlamentet. 

Taos femårsperiod inleds den 22 mars 2023. SRB består av en ordförande och fem ledamöter. Taos kommer att delta i SRB:s beslutsfattande på dess verkställande sammanträden samt dessutom leda det direktorat som ansvarar för resolutionsplanering och resolutionsbeslut i fråga om de banker som hör till direktoratets ansvarsområde.

SRB är gemensam centraliserad resolutionsmyndighet för de 21 länder som hör till bankunionen. Dess uppgift är att garantera en ordnad resolution av banker som drabbats av ekonomiska problem, så att konsekvenserna för den reala ekonomin, det finansiella systemet och de offentliga finanserna blir så små som möjligt.  Bankunionen består av de 19 länderna inom euroområdet samt Bulgarien och Kroatien. SRB bildar tillsammans med de nationella resolutionsmyndigheterna den gemensamma resolutionsmekanismen.

- Jag ser med stort intresse och respekt fram emot det krävande uppdraget som ledamot av SRB. I det nya uppdraget får jag möjlighet att stärka bankers möjlighet till resolution i hela bankunionen samt att vidareutveckla systemet. SRB är en dynamisk och stark sakkunnigmyndighet, där de anställda arbetar med stort hjärta för bankunionens bästa. Jag tror att min långa erfarenhet på nationell nivå och som ledamot av SRB:s plenarsession kommer att vara till nytta i SRB, säger Tuija Taos. 

Under samma sammanträde utnämnde rådet Dominique Laboureix från Frankrike till SRB:s nästa ordförande. SRB:s nuvarande ordförande, Elke König från Tyskland, avslutar sin period i december.

SRB press release 28.11.2022: New SRB Chair & new Board Member: Dominique Laboureix and Tuija Taos are officially appointed by Council
Council of the European Union 25.11.2022: Council implementing decision on the appointment of the Chair and a full-time member of the Single Resolution Board 
European Parliament 10.11.2022: Candidates for Chair and member of Single Resolution Board approved by plenary
Gemensamma resolutionsnämnden: Single Resolution Board (SRB)  

Meddelande Verket