Verket för finansiell stabilitets informationsmöte 8.12.2020

9.12.2020 8.22
Nyhet

Meddelande

Verket för finansiell stabilitet ordnade den 8 december 2020 ett informationsmöte för instituten om aktuella teman. Mötet ordnades undantagsvis i form av en webbsändning på grund av coronavirussituationen. 

Presentationsmaterialet från informationsmötet kan laddas ner här (på finska).

En videoinspelning finns här (på finska).