Hoppa till innehåll

SRB har publicerad operativa instruktioner för mätning och rapportering av likviditet i resolution

Utgivningsdatum 19.6.2023 16.07
Pressmeddelande

Den gemensamma resolutionsnämnden (Single Resolution Board, SRB) har den 16 juni 2023 publicerat på sina websidor instruktioner för mätning och rapportering av likviditet i resolution. Instruktionerna kompletterar SRB:s Excpectations for Banks – instruktioner vad beträffar principen 3.2. En banks förmåga att mäta och rapportera likviditet är en väsentlig förutsättning för att resolution skall vara möjlig.

Instruktionerna fokuserar på tre mål:

  1. Bankens styrnings, interna ramars och ledningens informationssystems förmåga att uppfylla de krav som instruktionerna förutsätter, inklusive förmåga att förutsäga med en kort varsel nettolikviditetpositionen i resolution;
  2. Bankens förmåga att rapportera förut definierade datapunkter om sin likviditetssituation;
  3. De korrigerande åtgärder banken har definierat ifall brister i rapporteringsförmåga att rapportera datapunkterna har upptäckts.

Verket för finansiell stabilitet kommer att tillämpa instruktionerna i tillämpliga delar till de institut som tillhör till verkets behörighet.

SRB:s meddelande om de operativa instruktionerna för mätning och rapportering av likviditet i resolution

Mer information: krishanteringsexpert Maarit Vilen (maarit.vilen(at)rvv.fi)

 

Läs mer om aktuella saker i verket på verkets hemsida

Meddelande