Hoppa till innehåll

EBA:s samråd: Förväntningar på institutens möjlighet till resolution

Utgivningsdatum 19.3.2021 11.07 | Publicerad på svenska 24.3.2021 kl. 11.46
Pressmeddelande

Europeiska bankmyndigheten (EBA) inledde den 17 mars 2021 ett samråd i anslutning till riktlinjerna för att förbättra möjligheten till resolution (eng. resolvability) för institut som berörs av resolutionsverktyg. Det centrala målet för resolutionsplaneringsarbetet är att institut ska få möjlighet till resolution och att undanröja hindren i anslutning till detta. 

Målet för EBA:s nya riktlinjer är att sammanställa internationella standarder samt rutiner som utvecklats av europeiska resolutionsmyndigheter och att omsätta dem i praktiken. Det offentliga samrådet för instituten via EBA:s webbplats upphörde den 17 juni 2021.

Genom möjligheten till resolution för instituten eftersträvas att den valda resolutionsstrategin verkställs på ett effektivt och kontrollerat sätt i en krissituation. Den helhet som är föremål för EBA:s samråd omfattar åtgärder som krävs av både instituten och myndigheterna, och som på ett föregripande sätt förbättrar institutens möjlighet till resolution. Också gemensamma resolutionsnämnden (SRB) har lagt fram egna förslag om institutens möjlighet till resolution i dokumentet ”Expectations for Banks”.

Verket för finansiell stabilitet bedömer möjligheten till resolution som en del av den institutsspecifika resolutionsplaneringen och stödjer instituten med att undanröja hindren för resolution. Verket uppmanar instituten att sätta sig in i EBA:s riktlinjer och det pågående samrådet. 

EBA bedömer att den slutliga versionen av de riktlinjer som är föremål för samråd publiceras i mitten av 2021. Avsikten är att uppdatera riktlinjerna i den takt som temahelheten som gäller möjlighet till resolution utvecklas internationellt samt på EU-nivå. De institut som omfattas av riktlinjerna kommer att åläggas att följa dem från och med 2024.

Länk till EBA:s webbplats: EBA consults on its draft Guidelines for institutions and resolution authorities on improving resolvability 

Mer information: krishanteringsexpert Anni-Mari Karvinen (förnamn.efternamn(at)rvv.fi) 

Meddelande Resolution