Hoppa till innehåll

SRB offentliggjorde sin uppdaterade MREL-policy

Utgivningsdatum 25.5.2020 18.49 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 13.31
Pressmeddelande

Gemensamma resolutionsnämnden (SRB) har offentliggjort sin uppdaterade MREL-policy. Den uppdaterade MREL-policyn baserar sig på det så kallade bankpaketet, som godkändes inom EU i juni 2019, och i samband med vilket bestämmelser i återhämtnings- och resolutionsdirektivet (BRRD) och EU:s resolutionsförordning (SRMR) ändrades.

I samband med att MREL-policyn offentliggjordes tillkännagavs också SRB:s respons på den branschkonsultation som avslutades den 6 mars 2020, där de viktigaste ändringarna som företagits efter konsultationen om MREL-policyn beskrivs. De hänför sig till bland annat behandlingen av grupper som tillämpar Multiple point of entry-strategin samt förutsättningarna för undantag från InternalMREL-kravet.

Den uppdaterade MREL-policyn ligger till grund för de MREL-beslut som betydande kreditinstitut som omfattas av SRB:s direkta behörighet har planerat att fatta under det första kvartalet 2021. Den offentliggjorda MREL-policyn innehåller inte de riktlinjer om coronapandemins inverkningar på de nuvarande och framtida MREL-kraven som SRB:s publicerat tidigare, utan riktlinjerna ska granskas som en helhet.

SRB fortsätter sitt beredningsarbete tillsammans med bankunionens nationella resolutionsmyndigheter i syfte att säkerställa en gemensam MREL-tillämpningsram, och interna anvisningar som denna torde bli klara i början av hösten.

Verket för finansiell stabilitet följer riktlinjerna enligt SRB:s MREL-policy i sin policy avseende LSI-institut.

Mer information:  

SRB publishes MREL Policy under the Banking Package   

SRB responses to the industry consultation

Krishanteringsexpert Pekka Kainulainen (fö[email protected]) vid Verket för finansiell stabilitet