Hoppa till innehåll

EBA besvarade EU-kommissionens begäran om råd för utvecklande av lagstiftningsramen för resolution och insättningsgaranti

Utgivningsdatum 27.10.2021 9.07 | Publicerad på svenska 1.11.2021 kl. 12.43
Pressmeddelande

Europeiska bankmyndigheten (European Banking Authority, EBA) offentliggjorde den 22 oktober 2021 sitt svar på EU-kommissionens begäran om råd i fråga om resolutionsfinansiering och konkursförfarande. Kommissionens begäran hänför sig till det pågående utvecklandet av lagstiftningsramen för resolution av banker och bankernas insättningsgaranti (Crisis Management and Deposit Insurance, CMDI). 

Begäran gällde särskilt följande delområden:

  • Bankernas förmåga att komma i åtnjutande av finansiella arrangemang som gäller resolution. 
  • Insättningsgarantisystemens förutsättningar att i en krissituation delta i åtgärder i ljuset av den nuvarande ramen och eventuella nya alternativ.
  • Små och medelstora bankers förmåga att emittera nedskrivningsbara skulder.

I EBA:s svar har man med hjälp av ett stickprov bestående av 368 banker i EU-området analyserat institutens förmåga att utnyttja olika finansieringskällor med den nuvarande ramen. Man har testat fyra olika prioritetsordningar med beaktande av de nuvarande (i slutet av 2019) minimikraven för kapitalbas och kvalificerade skulder. 

Ytterligare information:
EBA replies to the European Commission’s call for advice on funding in resolution and insolvency as part of the review of the crisis management and deposit insurance framework. 

Meddelande