Hoppa till innehåll

Jaakko Weuro har utnämts till överdirektör för Verket för finansiell stabilitet

Utgivningsdatum 14.12.2023 15.06 | Publicerad på svenska 15.12.2023 kl. 16.27
Pressmeddelande

Statsrådet har den 14 december utnämnt juris magister Jaakko Weuro till överdirektör för Verket för finansiell stabilitet för följande femåriga ämbetsperiod, från och med den 1 januari 2024 till den 31 december 2028.

Överdirektören leder Verket för finansiell stabilitet, samt ansvarar för att verket når sina mål och för att verksamheten utvecklas och är resultatrik.

Verket för finansiell stabilitet är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde, som är nationell resolutionsmyndighet och nationell insättningsgarantimyndighet med uppgift att säkerställa finansmarknadens stabilitet.

Finansministeriets pressmeddelande

Meddelande Verket