Hoppa till innehåll

MREL-regleringen reviderades – Verket för finansiell stabilitets promemoria klargör det ändrade ramverket

Utgivningsdatum 24.6.2021 10.14 | Publicerad på svenska 12.7.2021 kl. 16.52
Pressmeddelande

MREL-regleringen, som gäller minimikrav på kapitalbas och kvalificerade skulder, har reviderats avsevärt från och med den 1 april 2021. Då trädde ändringar i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag i kraft. Reformen hänför sig till EU:s omfattande bankpaket, som beretts under flera år. I samband med det ändrades också stimulans- och resolutionsdirektivet (s.k. BRRD 2). Till följd av ändringarna har också gemensamma resolutionsnämnden (SRB) preciserat sin MREL-policy, som tillämpas på stora kreditinstitut som omfattas av SRB:s direkta behörighet. 

Till följd av regleringen och SRB:s förändrade MREL-policy har Verket för finansiell stabilitet uppdaterat sin promemoria, där man beskriver hur MREL-kravet ställs och vilka faktorer som påverkar fastställandet av nivån på det. I promemorian beskrivs innehållet i EU:s lagstiftning och den nationella lagen samt EU:s myndighetsorgans (särskilt SRB, EBA och kommissionen) preciserade tolkningsriktlinjer beträffande aktuella frågor. Promemorian gäller institut som omfattas av Verket för finansiell stabilitets direkta behörighet (s.k. LSI-kreditinstitut och värdepappersföretag). Promemorian uppdateras kontinuerligt och följande uppdatering görs under hösten till följd av översyn av bland annat Europeiska bankmyndighetens (EBA) standarder. 

Verket för finansiell stabilitet MREL-promemoria (på svenska).

Mer information: 

Krishanteringsexpert Pekka Kainulainen (pekka.kainulainen(at)rvv.fi) 
Enhetschef Reima Letto (reima.letto(at)rvv.fi)
 

MREL Meddelande Resolution