Hoppa till innehåll

Verket för finansiell stabilitet lanserar kanal för skydd av visselblåsare

Utgivningsdatum 12.3.2024 11.13 | Publicerad på svenska 22.3.2024 kl. 16.10
Pressmeddelande

Verket för finansiell stabilitet har infört en intern visselblåsarkanal. Inrättandet av en intern visselblåsarkanal är frivilligt för verket och syftar till att förbättra verkets interna kontrollmiljö.

Syftet med kanalen för skydd av visselblåsare är att se till att alla personer, som under sitt arbete observerar eller misstänker beteenden som strider mot allmänintresset, kan rapportera detta på ett säkert sätt. Skydd för visselblåsare ger skydd för den person som rapporterar oegentligheter enligt definitionen i lagen om skydd för visselblåsare.

Personer utanför verket kan lämna sina rapporter till justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal

Skyddet för visselblåsare baserar sig på lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen (1171/2022) och direktivet om skydd för visselblåsare (EU) 2019/1937.