Hoppa till innehåll

Verket för finansiell stabilitet samlar in 140 miljoner euro till insättningsgarantifonden 2022

Utgivningsdatum 29.4.2022 16.32
Pressmeddelande

År 2022 samlar Verket för finansiell stabilitet in sammanlagt 140 miljoner euro av inlåningsbankerna i insättningsgarantiavgifter samt i anslutningsavgifter till insättningsgarantisystemet. Verket för finansiell stabilitet har fattat besluten om insättningsgarantiavgifterna för år 2022 den 28 april.

Insättningsgarantiavgifterna används för att bygga upp insättningsgarantifonden, vars uppgift är att trygga insättarnas tillgodohavanden i inlåningsbanker. Insättningsgarantifondens målnivå är 0,8 procent av det sammanlagda beloppet av garanterade insättningarna i de inlåningsbanker som är verksamma i Finland och målnivån bör uppnås senast den 3 juli 2024. Detta motsvarar cirka 1,2 miljarder euro beräknat på beloppet av de garanterade insättningarna i slutet av 2021 (målnivån beräknad på beloppet av de garanterade insättningarna i slutet av 2020 var 1,16 miljarder euro). Beloppet av de garanterade insättningarna var cirka 150 miljarder euro i slutet av 2021 (cirka 145 miljarder euro i slutet av 2020). Under 2021 fortsatte tillväxten av garanterade insättningarna. Därför har också fondens målnivå höjts och de insättningsgarantiavgifter som ska samlas in till fonden ökat.

Insättningsgarantifondens storlek är för närvarande cirka 779 miljoner euro. Efter att insättningsgarantiavgifterna för 2022 samlats in kommer insättningsgarantifondens storlek att vara cirka 919 miljoner euro.

Mer information: krishanteringsexpert Erika Aunio (talletussuojamaksut(at)rvv.fi)

Meddelande