Hoppa till innehåll

SRB meddelade beslut i fråga om krissituationen i Sberbank Europe AG och dess dotterbolag

Utgivningsdatum 2.3.2022 11.48 | Publicerad på svenska 15.3.2022 kl. 9.07
Pressmeddelande

Gemensamma resolutionsnämnden (SRB) meddelade resolutionsbesluten på kvällen den 1 mars och beslöt att tillämpa resolutionsverktyget försäljning av affärsverksamheten (sale of business) på bankgruppen Sberbank Europes dotterbolag i Slovenien och Kroatien. Vardera bankens aktiestock såldes till en solid lokal bank. Bankernas verksamhet fortsätter som normalt och bankernas kunder är skyddade.

SRB beslöt samtidigt att det inte finns några grunder för resolution av gruppens moderbank i EU-området (Sberbank Europe AG). Insolvensförfarandet för banken som finns i Österrike genomförs i enlighet med den nationella lagstiftningen och insättarnas medel ersätts ur den österrikiska insättningsgarantifondens medel upp till 100 000 euro per insättare.

SRB konstaterar i sitt pressmeddelande att det var av allmänt intresse att lösa krisen i de två dotterbolagen för att trygga finansiell stabilitet samt undvika störningar i ekonomin i Kroatien och Slovenien. När det gäller det österrikiska moderbolaget ansågs banken inte tillhandahålla samhällskritiska funktioner och att upplösning av den i sedvanligt insolvensförfarande har ingen negativ inverkan på den finansiella stabiliteten eller den österrikiska ekonomin.

SRB:s beslut föregicks av övervakarens och resolutionsmyndighetens gemensamma bedömning av bankens situation. Europeiska centralbanken (ECB) och SRB bedömde den 27 februari att Sberbank Europe AG och dess dotterbolag är på väg att fallera eller sannolikt kommer att fallera till följd av försämrad likviditet. SRB tillämpade också det nya moratorieverktyget på bankerna.

Målet är att fortsätta kritiska bankfunktioner och skydda skattebetalarna

De resolutionsåtgärder som SRB vidtagit är möjligt tack vare EU:s gemensamma resolutionsmekanism som togs i bruk efter finanskrisen 2008. Syftet med de europeiska resolutionsbestämmelserna är att krisen i ett institut som är oförmöget att fortsätta sin verksamhet kan lösas kontrollerat utan allvarliga störningar i det finansiella systemet.

Bestämmelser om insättningsgarantin finns i EU:s insättningsgarantidirektiv, genom vilket bland annat snabb utbetalning, insättare och insättningar som skyddas och maximibeloppet för ersättningar 100 000 euro har harmoniserats.

Mer information: överdirektör Tuija Taos (förnamn.efternamn(at)rvv.fi) 

SRB:s beslut om resolution av Sberbank Europe AG (SRB press release) 

SRB:s bedömning av Sberbank Europe AG:s ekonomiska situation (SRB press release) 

Allmänt om resolution 

Allmänt om insättningsgarantin i Europa

Meddelande