Hoppa till innehåll

Blogg: Varför skall insättningsgaranti- och resolutionsmyndigheter vara intresserade av den gröna övergången?

Utgivningsdatum 5.5.2022 16.55
Pressmeddelande

Chefsekonom Hanna Westman skriver i Verket för finansiell stabilitets blogg om varför verket och andra insättningsgaranti- och resolutionsmyndigheter skall vara intresserade av den gröna övergången. Enligt Westman finns det många orsaken. I sin skrivelse går hon igenom tre centrala aspekter.

Det är möjligt att mängden insättningar minskar då allmänhetens intresse för att investera hållbart ökar i framtiden. Detta kan inverka på bankernas likviditetssituation, framförallt om förändringen sker snabbt. Implementering av rapporteringskraven som riktar sig mot bankerna kräver resurser. Trots det bör utvecklingen av rapporteringsförmågan som är viktig för insättnings- och krishanteringsmyndigheterna också fortsätta för att säkerställa bankernas resolutionsbarhet. Risker som den gröna övergången skapar påverkar kvaliteten på bankernas tillgångar. Detta kan till och med leda till krissituationer i banker. Också insättningsgaranti- och resolutionsmyndigheterna måste förstå dessa nya sårbarheter.

Slutligen konstaterar Westman att man inte behöver ändra på det existerande krishanterings- och insättargarantiramverket för att svara på utmaningarna som den gröna övergången skapar. Det bör bara förstärkas till exempel genom att slutföra bankunionen med ett gemensamt insättargarantisystem.

Westmans engelskspråkiga blogg finns att läsa på originalspråk på verkets hemsidor.