Hoppa till innehåll

Förmågan hos Verket för finansiell stabilitet att betala ut insättningsgarantiersättningar påvisades genom omfattande övningar

Utgivningsdatum 10.6.2024 11.09
Pressmeddelande

Verket för finansiell stabilitet har övat utbetalningen av insättningsgarantiersättningar med hjälp av omfattande simuleringsövningar under våren. Övningshelheten påvisade att Verket för finansiell stabilitet har förmåga att betala ut insättningsgarantiersättningar inom de sju vardagar som lagen förutsätter. Skyldigheten att snabbt betala ut ersättningar inom sju vardagar har varit gällande i Finland sedan den 1 januari 2020. Efter att övergångsperioden löpte ut den 1 januari 2024 är ersättningstidtabellen nu i kraft i alla EU-länder.

Verket för finansiell stabilitet ska enligt lagen regelbundet testa sin förmåga att fullfölja sin lagstadgade insättningsgarantiuppgift, t.ex. att snabbt inom sju vardagar betala ut insättningsgarantiersättningar till kunderna i en insolvent bank. Eftersom bankkriser är sällsynta i Finland, ska myndigheterna upprätthålla och utveckla sin beredskap med hjälp av ett flertal olika övningar. Insättningsgarantiövningar ska genomföras i alla EU/EES-länder i enlighet med Europeiska bankmyndighetens (EBA, European Banking Authority) rikt¬linjer. Verket för finansiell stabilitet testade under våren 2024 sin förmåga att betala ut insättningsgaranti¬ersättningar till insättare såväl i Finland som inom det internationella samarbetet.

EBA beaktar Finlands testobservationer i sitt fortsatta utvecklingsarbete

På våren 2024 var ämnet för den första övningen utbetalning av insättningsgarantiersättningar till insättare i filialländer till en bank som gått i konkurs. Övningen pågick i två veckor och genomfördes i april i samarbete med insättningsgarantimyndigheterna i Sverige och Norge. Under den första veckan testades insättningsgarantimyndigheternas samarbete, kommunikationen till insättarna samt utbetalningen av ersättningar vid konkurs i en fiktiv svensk bank med verksamhet i Finland och Norge. Under den andra veckan testades motsvarande åtgärder vid konkurs i en fiktiv finsk bank med verksamhet i Sverige och Norge.

Den andra övningen på våren 2024, som handlade om utbetalning av insättningsgarantiersättningar i Finland, genomfördes omfattande i maj. Övningen räckte två veckor och i den deltog förutom Verket för Finansiell stabilitet även experter från Finansinspektionen, Finlands Bank, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet, finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet. Myndigheterna fungerade i olika roller i simuleringsövningen, t.ex. som observatörer av planeringen av simuleringen och som genomförare av olika uppgifter inom ersättningsprocessen. En del av experterna deltog i simuleringsövningen som testinsättare. De hade till exempel i uppgift att testa och kartlägga det kommunikationsmaterial som Verket för finansiell stabilitet tillhandahåller insättarna, t.ex. huruvida meddelanden och anvisningar om hur kunderna ska förfara i samband med ersättningsutbetalningar är tillräckliga och tydliga.

I och med testen på våren 2024 har Verket för finansiell stabilitet färdigställt insättningsgarantins simuleringsövningshelhet för 2021–2024. Verket för finansiell stabilitet kommer att rapportera om övningshelhetens resultat och utvecklingsbehov till EBA i juni. EBA kommer utifrån de olika ländernas rapporter att göra en bedömning av de europeiska insättningsgarantisystemens förmåga att fullfölja de lagstadgade insättningsgarantiuppgifterna. EBA har valt Finland som ett av de sju insättningsgarantisystemen som kommer att ligga till grund för EBAs bedömning av de rapporterade resultaten från övningen 2021–2024. EBAs bedömning publiceras senast om ett år. Efter det kommer EBA att meddela insättningsgarantisystemen i EU/EES uppdaterade riktlinjer om genomförandet av simuleringsövningar under kommande år.

Mer information: insättningsgarantiexpert Anna Kanninen (anna.kanninen(at)rahoitusvakausvirasto.fi).

Läs mer om Verket för finansiell stabilitets aktuella ärenden på vår hemsida.