Hoppa till innehåll

SRB publicerade sin MREL-policy för 2024

Utgivningsdatum 16.5.2024 20.24 | Publicerad på svenska 23.5.2024 kl. 16.23
Pressmeddelande

Gemensamma resolutionsnämnden (Single Resolution Board, SRB) publicerade den 14 maj 2024 på sin webbplats den slutliga MREL-policyn som ska tillämpas på beslut om minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL-krav) som fattas inom resolutionscykeln 2024 i de institut som lyder under SRB.

De viktigaste ändringarna i policyn ansluter sig till möjligheten att justera den marknadsförtroendebuffert som utgör en komponent i MREL-kravet med högst en femtedel neråt, om banken enligt särskilt fastställda förutsättningar har lyckats åtgärda hindren för avveckling. Därtill justeras förutsättningarna för att upprätta en marknadsförtroendebuffert för det interna MREL-kravet.

I policyn förutses även den direktivändring som träder i kraft i slutet av året, enligt vilken MREL-beslut inte längre krävs för institut som har en konkursstrategi och i vilka MREL-kravet endast skulle täcka förlust-absorberingsbeloppets andel.   
I samband med detta publicerade SRB även en sammanfattning av de offentliga samråden inom branschen i början av året.

SRB:s meddelande: SRB publishes 2024 MREL policy and latest MREL dashboard.

Närmare upplysningar: Tero Niemelä (tero.niemela(at)rahoitusvakausvirasto.fi).

Läs mer om aktuella ärenden vid Verket för finansiell stabilitet på verkets webbplats.

Meddelande