Hoppa till innehåll

Välkommen till Verket för finansiell stabilitets nya webbplats

Utgivningsdatum 11.12.2020 13.16 | Publicerad på svenska 16.12.2020 kl. 8.17
Nyhet

Verket för finansiell stabilitets nya webbplats har öppnats. I fortsättningen betjänar webbplatsen olika målgruppers informationsbehov ännu bättre. Samtidigt fick verket ett nytt visuellt uttryck och säkerställdes webbtjänstens tillgänglighet.

Syftet med omarbetningen är att förbättra webbplatsens tillgänglighet, göra det lättare att navigera på webbplatsen, tillhandahålla olika målgrupper ny och aktuell information om Verket för finansiell stabilitet samt erbjuda en smidigare användarupplevelse även på mobilplattformer. 

Arbetet med den nya webbplatsen inleddes sommaren 2020 och är en del av verkets målmedvetna och förtroendeingivande kommunikation. Projektet har varit en av de saker som stått i fokus när kommunikationen utvecklats under det gångna året. 

Mycket nytt, lagom mycket gammalt 

Det har gjorts stora satsningar på att uppdatera och komplettera webbplatsens innehåll. Vid planeringen av webbplatsens uppbyggnad har vi använt befintliga besöksdata, gjort en nyckelordsundersökning för att stödja sökmaskinoptimeringen och genomfört en webbplatsenkät riktad till våra användargrupper.

Som resultat av användarresponsen och uppföljningen behöll vi flera bekanta innehållshelheter på webbplatsen: avsnitten om resolution, insättningsgarantin, verket och aktuellt. Detta gör det lätt att navigera på webbplatsen även i fortsättningen. Man hittar effektivt olika ämnesområden och enskilda teman i nyhetsflödet med hjälp av de hashtaggar som vi tagit i bruk. 

Verket för finansiell stabilitets centrala teman med anknytning till insättningsgarantin och resolution hittas i fortsättningen direkt på ingångssidan i form av logiska helheter som uppdateras separat. Ingångssidans nya uppbyggnad gör det också möjligt att effektivisera kommunikationen i eventuella krissituationer.  

En viktig del av reformen har varit att säkerställa webbtjänstens tillgänglighet i enlighet med den nya lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. För att förbättra tillgängligheten har särskild uppmärksamhet fästs vid att bland annat typsnitten och färgerna på webbplatsen ska vara urskiljbara samt vid innehållsstrukturen i samband med Verket för finansiell stabilitets nya visuella uttryck. Ett lagstadgat tillgänglighetsutlåtande har utarbetats över webbplatsen. 

Utvecklingsarbetet fortsätter

Våra experter kompletterar och utvecklar webbplatsens innehåll kontinuerligt. Webbplatsen öppnades 17.12.2020 och arbetet fortsätter genom att länkar, illustrationer och översättningar kompletteras. Innehållsanalysen på webbplatsens fortsätter och vi reagerar på besökarresponsen enligt behov. 

Mer information:

överdirektör Tuija Taos (förnamn.efternamn(at)rvv.fi)

Nyhet Verket