Hoppa till innehåll

Verket för finansiell stabilitet samlar in 151,4 miljoner euro till insättningsgarantifonden 2023

Utgivningsdatum 9.5.2023 8.45
Pressmeddelande

År 2023 samlar Verket för finansiell stabilitet in sammanlagt 151,4 miljoner euro av inlåningsbankerna i insättningsgarantiavgifter samt i anslutningsavgifter till insättningsgarantisystemet. Verket för finansiell stabilitet har fattat besluten om insättningsgarantiavgifterna för år 2023 den 8 maj.

Insättningsgarantiavgifterna används för att bygga upp insättningsgarantifonden, vars uppgift är att trygga insättarnas tillgodohavanden i inlåningsbanker. Insättningsgarantifondens målnivå är 0,8 procent av det sammanlagda beloppet av garanterade insättningarna i de inlåningsbanker som är verksamma i Finland och målnivån bör uppnås senast den 3 juli 2024. Detta motsvarar cirka 1 222,5 miljoner euro beräknat på beloppet av de garanterade insättningarna i slutet av 2022 (målnivån beräknad på beloppet av de garanterade insättningarna i slutet av 2021 var 1 199,5 miljoner euro). Beloppet av de garanterade insättningarna var cirka 152,8 miljarder euro i slutet av 2022 (cirka 149,9 miljarder euro i slutet av 2021). 

Under 2022 fortsatte tillväxten av garanterade insättningarna. Därför har också fondens målnivå höjts och de insättningsgarantiavgifter som ska samlas in till fonden ökat. 

Insättningsgarantifondens storlek är för närvarande cirka 919,7 miljoner euro. Efter att insättningsgarantiavgifterna för 2023 samlats in kommer insättningsgarantifondens storlek att vara cirka 1071,1 miljoner euro.

Mer information: krishanteringsexpert Hely Luhta (talletussuojamaksut(at)rvv.fi)

 

Läs mer om aktuella saker i verket på verkets hemsida

Meddelande Verket