Dataskydd

Verket för finansiell stabilitet behandlar personuppgifterna omsorgsfullt och i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Principer som styr behandlingen av personuppgifter vid verket är lagenlighet, skälighet och transparens. Allmän information om dataskydd finns på Dataombudsmannens byrås webbplats.

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivningen ger information om hur personuppgifter behandlas i olika situationer. Personuppgifter är all sådan information, utifrån vilken en person kan identifieras. Personuppgifter är bland annat kontaktuppgifter och fotografier av personer.

Personuppgiftsansvarig

Verket för finansiell stabilitet
Verkstadsgatan 13, PB 70, 00581 Helsingfors
rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi

Som gemensam personuppgiftsansvarig för personuppgifterna i tjänsten Valtiolle.fi fungerar:

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet
Kauppakatu 40
80100 Joensuu
telefonväxel 0295 562 000.

Servicecentret ansvarar för Valtiolle.fi-tjänstens tekniska funktion och ärenden i anslutning till den, bl.a. för tjänstens användbarhet, för att uppgifterna är intakta och skyddade samt för att bevara dem.  Verket för finansiell stabilitet ansvarar för andra skyldigheter som ankommer på den personuppgiftsansvariga och fungerar som kontaktpunkt för kontakttaganden.

Dataskyddsombud

Närmare upplysningar om behandlingen av personuppgifter vid Verket för finansiell stabilitet ger verkets dataskyddsombud, dokumenthanteringsexpert Tanja Jyrkönen, tfn 0295 253 513, tanja.jyrkonen(at)rvv.fi.

Dataskyddspraxis

Den registrerades rättigheter

En begäran i anslutning till den registrerades rättigheter kan lämnas till dataskyddsombudet vid Verket för finansiell stabilitet (kontaktuppgifter finns i början av dataskyddsbeskrivningen). 

Kakor (cookies)

På webbplatsen används kakor (cookies), med hjälp av vilka användarupplevelsen förbättras och statistik över webbplatsens besökare samlas in. Målet är att utveckla webbplatsens kvalitet och innehåll på ett användarinriktat sätt. Användningen av kakor kan vid behov förbjudas i webbläsares inställningar.

En kaka är en liten textfil som skickas till användarens dator och som lagras där. Kakorna skadar inte användarnas datorer eller filer. Det lönar sig att tänka på att kakorna kan vara nödvändiga för att vissa tjänster ska fungera på rätt sätt.

På webbplatsen används både sessionsspecifika kakor och spårningskakor. De sessionsspecifika kakorna lagras i minnet så länge som webbläsaren är öppen, men de förstörs när webbläsaren stängs. Endast de spårningskakor som används för att identifiera nya och återvändande besökare sparas.

På webbplatsen används även analysprogrammet Snoobi Analytics som tillhandahålls av en tredje part. Analysprogrammen fungerar med hjälp av en spårningskod som ställs in på webbplatsen och som aktiveras av den besökande personens dator. Spårningskoden lagrar uppgifter om besöket i en analystjänst. Besökarens personuppgifter lagras inte i analystjänsten. Med hjälp av kakor kan man följa upp om det är fråga om en återvändande besökare.

Uppgifter som samlas in med hjälp av cookies:

  • besökets ID
  • användarens ID (slumptal)
  • besökets starttid och varaktighet
  • huruvida kakor accepteras
  • webbläsarens standardspråk
  • sidor som besökts
  • ankomstsidan
  • enhetens tekniska data.