Hoppa till innehåll

Dataskydd

Behandlingen av personuppgifter styrs av principerna om lagenlighet, skälighet och transparens. Information om dataskyddet finns på Dataombudsmannens byrås webbplats.

Verket för finansiell stabilitet tillämpar gällande reglering i behandlingen av personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter är systematisk, relevant och beaktar den registrerades rättigheter.

Beskrivning av hur personuppgifter behandlas vid rekrytering
Beskrivning av hur personuppgifter behandlas vid skötseln av ärenden

 
Närmare upplysningar lämnas av verkets dataskyddsombud, dokumentförvaltningsexpert Tanja Jyrkönen, tfn 0295 253 513, [email protected]