Dataskydd

Verket för finansiell stabilitet behandlar personuppgifterna omsorgsfullt och i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Principer som styr behandlingen av personuppgifter vid verket är lagenlighet, skälighet och transparens. Allmän information om dataskydd finns på Dataombudsmannens byrås webbplats.

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivningen ger information om hur personuppgifter behandlas i olika situationer. Personuppgifter är all sådan information, utifrån vilken en person kan identifieras. Personuppgifter är bland annat kontaktuppgifter och fotografier av personer.

Personuppgiftsansvarig

Verket för finansiell stabilitet
Verkstadsgatan 13, PB 70, 00581 Helsingfors
rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi

Som gemensam personuppgiftsansvarig för personuppgifterna i tjänsten Valtiolle.fi fungerar:

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet
Kauppakatu 40
80100 Joensuu
telefonväxel 0295 562 000.

Servicecentret ansvarar för Valtiolle.fi-tjänstens tekniska funktion och ärenden i anslutning till den, bl.a. för tjänstens användbarhet, för att uppgifterna är intakta och skyddade samt för att bevara dem.  Verket för finansiell stabilitet ansvarar för andra skyldigheter som ankommer på den personuppgiftsansvariga och fungerar som kontaktpunkt för kontakttaganden.

Dataskyddsombud

Närmare upplysningar om behandlingen av personuppgifter vid Verket för finansiell stabilitet ger verkets dataskyddsombud, dokumenthanteringsexpert Tanja Jyrkönen, tfn 0295 253 513, tanja.jyrkonen(at)rvv.fi.

Dataskyddspraxis

Den registrerades rättigheter

En begäran i anslutning till den registrerades rättigheter kan lämnas till dataskyddsombudet vid Verket för finansiell stabilitet (kontaktuppgifter finns i början av dataskyddsbeskrivningen). 

Kakor på webbplatsen

På webbplatsen används kakor (cookies) med hjälp av vilka det säkerställs att webbplatsen fungerar tekniskt, användarupplevelsen förbättras och statistik över webbplatsens användare samlas in. Målet är att utveckla webbplatsens kvalitet och innehåll på ett användarinriktat sätt. Användarinformationen används inte för marknadsföring och lämnas inte ut utanför Verket för finansiell stabilitet.

En kaka är en liten textfil som skickas till användarens dator och som lagras där. Kakorna skadar inte användarnas datorer eller filer. På webbplatsen används både sessionsspecifika kakor och spårningskakor. De sessionsspecifika kakorna lagras i minnet så länge som webbläsaren är öppen. Endast de spårningskakor som används för att identifiera nya och återvändande besökare sparas.

Vi ber om ditt samtycke till användning av kakor när du besöker webbplatsen rvv.fi första gången. Du kan också acceptera eller förhindra valfria kakor när som helst i inställningarna för kakor nere på sidan.

Nödvändiga kakor

Vissa kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Nödvändiga kakor kan utnyttjas till exempel i funktioner där den som besöker webbplatsen gör val. Nödvändiga kakor lagras automatiskt i din webbläsare när du använder webbplatsen rvv.fi.

AWSALB

Kaka som används för att fördela belastningen. Kakan lagras i en vecka.

AWSALBCORS

Kaka som används för att fördela belastningen. Kakan lagras i en vecka.

yja_cookie_acceptance

Kakan sparar information om godkännandet av kakor och om godkännandets omfattning, om användaren har besvarat förfrågan om kakor. Kakan lagras i ett år.

COOKIE_SUPPORT

Kakan sparar information om att kakor tillåtits i webbläsarens inställningar. Kakan lagras i ett år.

GUEST_LANGUAGE_ID

Kakan sparar information om användarens språkval. Kakan lagras i ett år.

JSESSIONID

Kakan bevarar användarinställningar vid sidbegäran. Kakan lagras under sessionen.

LFR_SESSION_STATE_<userid>

Kakan bevarar användarinställningar vid sidbegäran. Kakan lagras under sessionen.

ID

Kaka som används för att identifiera en inloggad användare. Kakan lagras under sessionen.

COMPANY_ID

Kaka med hjälp av vilken systemet följer hur användaren loggar in i systemet. Kakan lagras under sessionen.

Valfria kakor

Vi ber om ditt samtycke till användning av valfria kakor när du besöker webbplatsen rvv.fi första gången. Senare kan du acceptera eller förhindra valfria kakor i inställningarna för kakor nere på sidan.

jsV, mtv1ConfSum, mtv1Pulse

Kakor som används för att identifiera trafik som orsakas av bottar och automatiska skript när formulär sänds från webbplatsen. Kakorna lagras under sessionen.

Statistikkakor, dvs. kakor som samlar in besöksuppgifter och uppgifter för analys, ger information om användningen av vår webbtjänst. Dessa kakor kan användas för att analysera användningen av Verket för finansiell stabilitets webbplats och utifrån informationen kan vi förbättra webbplatsens funktion, innehåll och uppbyggnad. 

På webbplatsen används analysprogrammet Snoobi Analytics som tillhandahålls av en tredje part. Det fungerar med hjälp av en spårningskod som ställs in på webbplatsen och som aktiveras av den besökande personens dator. Spårningskoden lagrar uppgifter om besöket i en analystjänst.

Besökarens personuppgifter lagras inte i analystjänsten. Analystjänsten Snoobi använder inte kakor för något annat ändamål än insamling av information för analystjänsten, och de kan inte användas av andra verktyg eller webbplatsens systemövervakare.

SnoobiID

Allmän kod (ID) för Snoobis analys. Kakan lagras i två år.

Snoobisession_rvv_fi

Kaka för webbanalys som håller reda på sessionen. Kakan sparas under sessionen.

Snoobi30minute_rvv_fi

Kaka för webbanalys som sammanställer uppgifter om besök, om användaren navigerar till en annan flik eller återvänder till webbplatsen inom en halv timme efter att hen lämnat den. Kakan lagras i 30 minuter.

Med hjälp av kakor sparar analystjänsten till exempel följande uppgifter:

  • besökets ID
  • användarens ID (slumptal)
  • besökets starttid och varaktighet
  • huruvida kakor accepteras
  • webbläsarens standardspråk
  • sidor som besökts
  • ankomstsidan
  • enhetens tekniska data.