Hoppa till innehåll

RVV inleder resolutionsplaneringscykeln för år 2024

Utgivningsdatum 6.3.2024 14.24
Pressmeddelande

Verket för finansiell stabilitet (RVV, verket) har påbörjat resolutionsplaneringscykeln för kreditinstitut och värdepappersföretag för år 2024.

Den cirka ett år långa planeringscykeln börjar på våren med regelbunden rapportering från institutionerna, utöver vilket förväntas institutionerna delta i utvecklingsarbete under cykeln på prioriterade områden baserat på tidigare arbete.

Omfattningen av förväntningar, övervakning och testning som riktas mot enskilda institutioner under planeringscykeln beror på den resolutionsstrategi som definierats för varje institution. Verket tillhandahöll information om förväntningarna för årets planeringscykel till varje institution som är föremål för resolutionsplanering i början av mars.

Det övergripande målet med planeringen är att säkerställa att institutionernas resolutionsstrategier är genomförbara, vilket möjliggör stabilisering och kontrollerad och effektiv omorganisering av deras verksamhet i krissituationer. Under den nuvarande cykeln betonar verket särskilt beredskap relaterad till att säkra likviditet vid resolution, minska risker förknippade med operativ kontinuitet, utvärdera funktioner som eventuellt kan separeras i krissituationer samt testa produktionen av nödvändig information.

Läs vidare om resolutionsplanering på RVV:s hemsida.

Mer information: enhetschef för krishantering Reima Letto, reima.letto(at)rahoitusvakausvirasto.fi, tel. 0295 253 500.