Vem berörs av rapporteringskraven?

Rapporteringskraven berör finländska kreditinstitut och betydande filialer till kreditinstitut från EES-länderna som är verksamma i Finland.

Verket för finansiell stabilitet och de rapporteringsskyldiga samarbetar intensivt för att utveckla rapporteringen och upprätthålla institutens rapporteringsberedskap.

Vad ska de rapporteringsskyldiga rapportera?

Instituten ska lämna Verket för finansiell stabilitet nödvändig information i anslutning till ibruktagande av kontosystemet inom försörjningsberedskapen och dess funktion. Informationen ska vara ajour och i enlighet med de rapporteringsanvisningar som Verket för finansiell stabilitet meddelat.

Rapporteringsskyldiga institut ska lämna information om insättare och inlåningskonton, betalkort och deras innehavare samt annan information som är nödvändig för att tillhandahålla betaltjänster. Vid rapporteringen tillämpas samma rapporteringskrav i fråga om information om insättare och konton som vid rapporteringen i anslutning till insättningsgarantin.

De sakkunniga som ansvarar för institutens myndighetsrapportering kan i ärenden som gäller rapporteringen om betalkort ta kontakt per e-post med maksukortit(at)rvv.fi och i ärenden som gäller rapporteringen av information om insättare och konton med talletussuoja(at)rvv.fi.