INSÄTTNINGSGARANTIN

 

Insättningsgarantin skyddar snabbt medel som är insatta på inlåningskonton vid en inlåningsbanks fallissemang. Om en inlåningsbank har försatts i konkurs eller om banken har bestående betalningssvårigheter ersätts insättningarna av insättningsgarantifondens medel genom att insättaren betalas insättningsgarantiersättning i form av en kontoöverföring.

 

Insättningsgarantin är ett system som automatiskt skyddar insättningar och som i Finland upprätthålls av en myndighet (Verket för finansiell stabilitet). Den lagstadgade insättningsgarantin skyddar insättningar i finländska banker. 

 

Se bild: Såhär fungerar insättningsgarantin i Finland 

 

Insättningsgarantisystemen är till sina centrala delar harmoniserade mellan EU-medlemsländerna. Bestämmelser om insättningsgarantin finns i EU:s insättningsgarantidirektiv, som har införlivats med den nationella lagstiftningen genom lagen om myndigheten för finansiell stabilitet

 

Här hittar du information om vad insättningsgarantisystemet är, vad det täcker, hur det fungerar, och hur du som insättare ska handla för att få ersättning.