Hoppa till innehåll

INSÄTTNINGSGARANTIN

Insättningsgarantin skyddar snabbt medel som är insatta på inlåningskonton vid en inlåningsbanks fallissemang. Här hittar du information om vad insättningsgarantisystemet är, vad det täcker, hur det fungerar, och hur du som insättare ska handla för att få ersättning.

Se bild: Såhär fungerar insättningsgarantin i Finland

Insättningsgarantisystemen är till sina centrala delar harmoniserade mellan EU-medlemsländerna. Bestämmelser om insättningsgarantin finns i EU:s insättningsgarantidirektiv, som har införlivats med den nationella lagstiftningen genom lagen om myndigheten för finansiell stabilitet.