Hoppa till innehåll

SRB:s uppdaterade MREL-policy har publicerats

Utgivningsdatum 14.6.2022 11.18 | Publicerad på svenska 20.6.2022 kl. 9.03
Pressmeddelande

Den gemensamma resolutionsnämnden (SRB) har den 8.6.2022 publicerat sin uppdaterade MREL-policy. I den uppdaterade policyn har man tagit hänsyn till erfarenheter från tidigare planeringsomgångar, förtydliganden av EU-reglering och respons man fått av intressenter. 

Med uppdateringarna kommer policyn kring minimikravet för efterställda skulder (s.k. subordinationskravet) att bli mer dynamisk då den tar hänsyn till förändringar i balansräkningen före resolution. Uppdateringen kompletterar även SRB:s tillvägagångssätt gällande undantagskraven (waiver) för det interna MREL-kravet (internal MREL) och utökar ytterligare täckningen av koncernens institut som omfattas av det interna MREL-kravet.

Uppdateringen tar hänsyn till förändringar i reglering, såsom upphörandet av Europeiska centralbankens (ECB) lättnader av den totala mängden skulder som används vid beräkningen av bruttosoliditetskrav och de senaste ändringarna i EU:s kapitalkravsförordning (CRR).

Den nya MREL-policyn kommer att tillämpas i resolutionsplaneringscykeln 2022 och kommer under våren 2023 att ligga till grund för MREL-beslut för de kreditinstitut som SRB har direkt behörighet över.

Verket för finansiell stabilitet (RVV) följer SRB:s uppdaterade MREL-policy också för LSI-institut som är under RVV:s direkta behörighet. RVV håller för tillfället på att slutföra ett nationellt MREL-bakgrundsdokument baserat på SRB:s MREL-policy och kommer att informera institutionerna om dess slutförande under sommaren.

Tilläggsinformation:

Krishanteringsexpert Pekka Kainulainen (fornamn.efternamn(at)rvv.fi)
Analytiker Tero Niemelä (fornamn.efternamn(at)rvv.fi)

SRB publishes updated MREL Policy under the Banking Package: Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL) Policy under the Banking Package  

SRB publishes updated 2022 MREL policy | Single Resolution Board (europa.eu) 

Minimum Requirement for own funds and eligible liabilities (MREL) (europa.eu)

MREL Meddelande