Banker som omfattas av insättningsgarantin

Insättningsgarantisystemens verksamhet och garantins omfattning har harmoniserats genom EU-lagstiftning. Dessutom bedrivs mycket gränsöverskridande samarbete mellan myndigheterna och insättningsgarantisystemen i ärenden som gäller insättningsgaranti för att förenhetliga verksamheten. Insättningar i alla inlåningsbanker hör till insättningsgarantisystemet i bankens hemstat.  

Läs närmare om olika länders insättningsgarantisystems ansvar

Alla finländska inlåningsbanker hör till Finlands insättningsgarantisystem, för vilket Verket för finansiell stabilitet (verket) ansvarar. När det gäller insättningsgarantin betraktas OP Gruppen, POP Bank-gruppen och Sparbanksgruppen som en och samma bank. Detta beror på att de banker som hör till dessa grupper inom gruppen helt eller delvis ansvarar för varandras utfästelser eller åtaganden. 

Verket för finansiell stabilitet för en förteckning över de banker verksamma i Finland som omfattas av insättningsgarantin. I förteckningen kan du kolla vilken myndighet som svarar för din egen banks insättningsgaranti. 

Hittade du inte din bank i förteckningen? Kontakta verket per e-post.

På denna sida finns information om olika banker och insättningsgarantimyndigheter. När du skriver i detta fält begränsas uppgifterna genom att en del uppgifter döljs. Begränsningen fungerar när du skriver in minst tre tecken i fältet. Den avancerade sökningen omfattar rubriker och textinnehållet under dem.