Hoppa till innehåll

Verket för finansiell stabilitet samlar in tre miljoner euro i förvaltningsavgifter 2021

Utgivningsdatum 25.11.2021 14.23 | Publicerad på svenska 2.12.2021 kl. 14.22
Pressmeddelande

Verket för finansiell stabilitet (RVV) samlar årligen in förvaltningsavgifter av instituten med stöd av lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet (1197/2014). Skyldiga att betala förvaltningsavgift är finländska kreditinstitut som omfattas av verkets behörighet och värdepappersföretag, sådana betydande filialer till utländska kreditinstitut som är verksamma i Finland samt värdepapperscentralen. Verket för finansiell stabilitet fattade beslut om de enskilda institutens förvaltningsavgifter 2021 den 17 mars.

Förvaltningsavgifterna används för att täcka kostnaderna för Verket för finansiell stabilitets verksamhet. Kostnaderna enligt verkets godkända budget för 2021 är 3 397 000 euro. När det sammanlagda beloppet av förvaltningsavgifterna fastställs, minskas kostnaderna enligt den godkända budgeten med det överskott som uppkommit under tidigare år. År 2021 insamlas därmed sammanlagt 3 009 837 euro i förvaltningsavgifter.

Lagen innehåller bestämmelser om fastställande av de enskilda institutens avgifter. Avgifterna består av en grundavgift och en proportionell avgift. Grundavgiften är en i lagen fastställd fast avgift i euro. Den proportionella avgiften är en i lagen fastställd procentandel av den avgiftsskyldiges balansräkning eller omsättning. Om beloppet som tas ut som förvaltningsavgifter överstiger kostnaderna enligt verkets godkända budget, ska verket sänka förvaltningsavgifterna så att det sannolikt inte uppkommer något överskott. Av denna orsak används en minskningskoefficient vid beräkningen. År 2021 är minskningskoefficienten 0,49 och den sänker alla avgiftsskyldigas förvaltningsavgift med ett lika stort proportionellt belopp.

Närmare upplysningar lämnas av krishanteringsexpert Kristiina Tuomikoski (rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi)

Meddelande