Hoppa till innehåll

Verket för finansiell stabilitet samlar in 6 miljoner euro i förvaltningsavgifter 2023

Utgivningsdatum 15.11.2023 13.51
Pressmeddelande

Verket för finansiell stabilitet samlar årligen in förvaltningsavgifter av instituten med stöd av lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet (1197/2014). Skyldiga att betala förvaltningsavgift är finländska kreditinstitut som omfattas av verkets behörighet och värdepappersföretag, sådana betydande filialer till utländska kreditinstitut som är verksamma i Finland samt värdepapperscentralen. Verket för finansiell stabilitet fattade beslut om de enskilda institutens förvaltningsavgifter för år 2023 den 14 november.

Förvaltningsavgifterna används för att täcka kostnaderna för Verket för finansiell stabilitets verksamhet. Kostnaderna enligt verkets godkända budget för år 2023 är 6 173 000 euro och kostnaderna enligt II tilläggsbudgeten för 2023, som täcks av förvaltningsavgifter, är 75 000 euro. De beräknade kostnaderna är därmed sammanlagt 6 248 000 euro. När det sammanlagda beloppet av förvaltningsavgifterna fastställs, minskas kostnaderna enligt budgeten med det överskott som uppkommit under tidigare år. År 2023 insamlas därmed sammanlagt 5 964 452 euro i förvaltningsavgifter.

Lagen innehåller bestämmelser om fastställande av de enskilda institutens avgifter. Avgifterna består av en grundavgift och en proportionell avgift. Grundavgiften är en i lagen fastställd fast avgift i euro. Den proportionella avgiften är en i lagen fastställd procentandel av den avgiftsskyldiges balansräkning eller omsättning. Om beloppet som tas ut som förvaltningsavgifter överstiger kostnaderna enligt verkets godkända budget, ska verket sänka förvaltningsavgifterna så att det sannolikt inte uppkommer något överskott. Av denna orsak används en minskningskoefficient vid beräkningen. År 2023 är minskningskoefficienten 0,85 och den sänker alla avgiftsskyldigas förvaltningsavgift med ett lika stort proportionellt belopp.

Närmare upplysningar lämnas av krishanteringsexpert Kristiina Tuomikoski (rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi)

 

Läs mer om aktuella saker i verket på verkets hemsida

Meddelande Verket