Hoppa till innehåll

SRB:s riktlinjer för inlösning av MREL-instrument

Utgivningsdatum 17.9.2021 11.05 | Publicerad på svenska 1.10.2021 kl. 14.18
Pressmeddelande

Gemensamma resolutionsnämnden (SRB) har den 16 september publicerat uppdaterade riktlinjer för förtida inlösen av kvalificerade skulder. De uppdaterade riktlinjerna preciserar tillståndsförfarandet i anslutning till inlösen av kvalificerade skulder i överensstämmelse med de utkast till tekniska standarder (RTS) som Europeiska bankmyndigheten (EBA) utfärdade den 26 maj 2021. Kommissionen har ännu inte publicerat någon slutlig delegerad förordning som fastställer innehållet i RTS.

De nya riktlinjerna är tillämpliga som sådana på betydande institut som omfattas av SRB:s direkta behörighet (SI-institut) och tillstånd enligt riktlinjerna ska med avvikelse från tidsgränserna i RTS-utkastet sökas hos SRB senast den 30 september 2021, om institutet har för avsikt att inlösa kvalificerade skuldinstrument från och med den 1 januari 2022. Verket för finansiell stabilitet (RVV) meddelar de LSI-institut som omfattas av verkets direkta behörighet närmare anvisningar om tillämpning av SRB:s riktlinjer och EBA RTS-utkastet före utgången av september.

LSI-institut som har en resolutionsstrategi ska ansöka om tillstånd hos Verket för finansiell stabilitet. Verket meddelar i sina anvisningar till LSI-instituten tidsfristen för deras tillståndsansökningar. LSI-institut som har en konkursstrategi och värdepappersföretag som omfattas av verkets behörighet behöver tills vidare inte ansöka om tillstånd hos verket. 

Ytterligare upplysningar: 

SRB approach to prior permissions regime

EBA Draft Regulatory Technical Standards on own funds and eligible liabilities 

RVV krishanteringsexpert Maiju Harava (förnamn.efternamn(at)rvv.fi)

Meddelande Resolution