Hoppa till innehåll

RESOLUTION

Till verkets huvudsakliga uppgifter hör planering och genomförande av resolution. Målet är att skapa så god beredskap för bankkriser att sannolikheten för att banker fallerar minskar och eventuella resolutionsinsatser medför så små olägenheter som möjligt för samhället.

  • Työpajankatu 13 | PB 70 | 00581 | Helsinki
  • Växel 0295 253 500
  • rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi
  • FO-nummer 2683902-3