Hoppa till innehåll

SRB och ett samrådsförfarande om stabilitetsavgifter

Utgivningsdatum 4.3.2022 14.37 | Publicerad på svenska 15.3.2022 kl. 9.19
Pressmeddelande

Gemensamma resolutionsnämnden (SRB) har den 3 mars 2022 inlett ett samrådsförfarande om de stabilitetsavgifter som ska samlas in till den gemensamma resolutionsfonden (Single Resolution Fund, SRF) våren 2022. Svarstiden för samrådsförfarandet gick ut den 17 mars 2022.

Genom samrådsförfarandet ges de avgiftsskyldiga instituten möjlighet att granska SRB:s preliminära beräkning av stabilitetsavgifterna och de slutsatser som dragits i fråga om beräkningen innan den färdigställs och de slutliga besluten fastställs samt att kommentera alla aspekter som bedöms vara relevanta för beräkningen. Ett syfte med samrådsförfarandet är också att ge instituten bättre förutsättningar att uppskatta beloppet av de årliga stabilitetsavgifterna. Förfarandet stödjer dialogen mellan instituten och SRB under stabilitetsavgiftsprocessen.

I samrådsförfarandet delges instituten:

  • Utkastet till SRB:s beslut om beräkning av stabilitetsavgifterna,
  • Statistikbilagan till beslutsutkastet, vilken innehåller beräkningens gemensamma datapunkter,
  • Underlaget till beslutsutkastets institutspecifika bilaga,
  • Ett av SRB förberett beräkningsverktyg för bedömningen av den institutspecifika stabilitetsavgiften,
  • Anvisningar för beräkning av stabilitetsavgiften.

I dokumenten beskrivs bland annat SRF:s årliga målnivå och den koefficient som används för att bestämma den. I samrådsförfarandet ingår också en samling gemensamma datapunkter som används vid beräkningen. Kreditinstitutet kan uppskatta beloppet av stabilitetsavgiften 2022 genom att använda de uppgifter som det rapporterade till Verket för finansiell stabilitet på rapporteringsblanketten för stabilitetsavgiftsdata i slutet av januari.

Efter samrådsförfarandet fattar SRB de slutliga besluten om beloppen av stabilitetsavgifterna 2022 i mitten av april. Verket för finansiell stabilitet tillställer de finländska kreditinstituten dessa beslut före utgången av april och bestämmer genom sitt beslut att avgifterna ska betalas före utgången av maj. 

Mer information: krishanteringsexpert Tuomikoski ([email protected])

Meddelande Stabilitetsavgifter