Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen rvv.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Verket för finansiell stabilitets webbplats www.rvv.fi och det har uppdaterats den 2 mars 2021. 

Webbplatsen berörs av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska offentliga webbtjänster vara tillgängliga, dvs. alla ska ha lika möjligheter att använda webbtjänsterna. 

I detta utlåtande berättar vi vilka brister som finns i webbplatsens tillgänglighet och hur du kan ge respons på tillgängligheten. Vi har bedömt tjänstens tillgänglighet själva.

Fullgörandestatus

Denna webbplats uppfyller till stor del de lagstadgade tillgänglighetskriterierna på nivå A och AA (WCAG-kriterierna 2.1).

Om det material du behöver inte finns tillgängligt, kontakta oss genom att skicka e-post. Vi skickar det material du behöver i tillgänglig form.

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

På vår webbplats finns arkiverat innehåll som inte omfattas av lagstiftningen. Detta innehåll uppdateras inte och behövs inte för skötseln av pågående ärenden hos myndigheten. Sådant innehåll är:

  • filer som har skapats med kontorsprogram (doc, pdf, odt) och som har publicerats före den 23 september 2018
  • video- eller ljudupptagningar som har publicerats före den 23 september 2020

Innehåll eller funktioner som inte ännu är tillgängliga

Här följer en förteckning över de tillgänglighetsproblem som vi känner till. Åtgärder för att korrigera tillgängligheten pågår.

1. Möjlig att uppfatta

Onödiga tabeller

Information presenteras i tabellform, trots att det inte är fråga om information som kräver tabellform. (WCAG 1.3.1)

Brister i listor över innehåll

På webbplatsen finns listor över innehåll, till exempel listor på meddelanden, där länken öppnas i ett nytt fönster innehåller ett <title> element, som inte är optimalt med tanke på skärmläsaren. (WCAG 1.3.5)

2. Hanterbar

Brister i användningen av tangentbordet

En del av de dragspelspaneler som används på webbplatsen kan inte alls användas med tangentbordet och vissa innehåller bristfälliga eller felaktiga aria-attribut. Dessutom fungerar den visuella indikatorn för att en dragspelspanel är öppen i vissa fall felaktigt. (WCAG 2.1.1)

Stilen för tangentbordets fokus är webbläsarens standardstil. På vissa ställen är färgkontrasten inte helt tillräcklig för att visa var fokuset ligger. (WCAG 2.4.7)

Syftet med länkar och länkarnas benämning

I en del länktexter på webbplatsen nämns inte att en pdf-fil laddas upp via länken. I gamla pressmeddelanden finns länkar som har benämnts "här". (WCAG 2.4.4)

Tillgänglighetsbrister i sökfunktionen

Webbplatsens sökfunktion och söksidan är för tillfället inte helt tillgängliga. Åtgärder för att korrigera tillgängligheten pågår. 

3. Begriplig

Yrkesjargon

Yrkesjargon används delvis på webbplatsen som kanske inte är begripligt för alla användare. (WCAG 3.1.3)

4. Robust

Mobilmenyn fungerar inte i alla kombinationer

Mobilmenyn är inte helt tillgänglig i alla kombinationer av skärmläsare och webbläsare. (WGAG 4.1.1.)

Onödiga aria label -markeringar

Publikationssystemet Liferay orsakar onödiga aria label -markeringar. (WGAG 4.1.2)

Material som producerats av andra instanser

Verket för finansiell stabilitet ansvarar inte för funktionaliteten av material som producerats av andra instanser som går att finnas via vår webbplats. Sådant material består av länkar till externt innehåll till exempel författningar och riktlinjer av SRB och EBA.

Vi jobbar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi uppdaterar detta utlåtande samtidigt som vi korrigerar bristerna i tillgängligheten. Vi har förbundit oss till att förbättra tillgängligheten på vår webbplats. Vi säkerställer tillgängligheten med hjälp av bland annat följande åtgärder:

  • Vi beaktar tillgänglighetskraven när vi utvecklar vår webbplats.
  • Vi satsar på ett begripligt språkbruk.
  • Vi ordnar tillgänglighetsutbildning för våra anställda.

Ge respons på tillgängligheten

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Berätta om den för oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda den. Kontakt via e-post: rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi. Svaret kan ta upp till 14 dagar.

Om du inte är nöjd med svaret eller inte får svar inom två veckor, kan du skicka anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Vidare information om hur man gör anmälan och hur ärendet behandlas finns på Regionförvaltningsverkets webbplats.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn www.tillgänglighetskrav.fi
[email protected] växel 0295 016 000

Denna webbplats har publicerats 17.12.2020