Hoppa till innehåll

Internationellt samarbete

Verket för finansiell stabilitet medverkar i flera europeiska organ, som bereder resolutionsbestämmelser, -standarder och -planer. Det viktigaste samarbetsorganet är resolutionsnämnden (Single Resolution Board, SRB), i vars beslut verkets överdirektör deltar.

Verket är medlem av resolutionskollegier för gränsöverskridande bankkoncerner verksamma i Finland. Kollegierna utformar koncernresolutionsplaner och kravet på nedskrivningsbara skulder och beslutar i krissituationer om koncernresolutionsordning, kriskommunikation och utnyttjande av eventuella lånearrangemang. I kollegierna deltar myndigheter från bankens hemstat, från värdstaterna för bankens dotterbolag och från värdstaterna för betydande filialer. I kollegierna deltar utöver resolutionsmyndigheterna även representanter för banktillsynsmyndigheten, det behöriga ministeriet, den myndighet som svarar för insättningsgarantin, Europeiska bankmyndigheten (EBA) och centralbanken på inbjudan av tillsynsmyndigheten.

Verket för finansiell stabilitet deltar också i EBAs arbetsgrupper och kommittéer. Verket är medlem av EBAs resolutionskommitté (Resolution Committee, ResCo) och deltar i andra kommittéers och arbetsgruppers möten där resolutions- och insättningsgarantifrågor tas upp.

SRB

Plenary                                                                              medlem, överdirektör Tuija Taos
ersättare, enhetschef för krishantering Reima Letto
Resolution Committee enhetschef för krishantering  Reima Letto
Fund Committee  
- Contributions krishanteringsexpert Kristiina Tuomikoski
- Investments krishanteringsexpert Janne Kainu
Administration and Budget Committee                           enhetschef för administration och insättningsgaranti Saija Kuivalainen
Legal Network krishanteringsexpert Harri Hämäläinen
ICT Network systemekonom Kari Hietaniemi                                               

EBA 

Resolution Committee                    

medlem, överdirektör Tuija Taos
ersättare, enhetschef för krishantering Reima Letto   

Subgroup on Resolution Planning Preparedness krishanteringsexpert Maiju Harava
Subgroup on Resolution Execution krishanteringsexpert Tuija Hartikainen

 

Länkar: 

 

SRB årsberättelse 2018

EBA årsberättelse 2018