Hoppa till innehåll

Internationellt samarbete

Verket för finansiell stabilitet medverkar i flera europeiska organ, som bereder resolutionsbestämmelser, -standarder och -planer. Det viktigaste samarbetsorganet är resolutionsnämnden (Single Resolution Board, SRB), i vars beslut verkets överdirektör deltar.

Verket är medlem av resolutionskollegier för gränsöverskridande bankkoncerner verksamma i Finland. Kollegierna utformar koncernresolutionsplaner och kravet på nedskrivningsbara skulder och beslutar i krissituationer om koncernresolutionsordning, kriskommunikation och utnyttjande av eventuella lånearrangemang. I kollegierna deltar myndigheter från bankens hemstat, från värdstaterna för bankens dotterbolag och från värdstaterna för betydande filialer. I kollegierna deltar utöver resolutionsmyndigheterna även representanter för banktillsynsmyndigheten, det behöriga ministeriet, den myndighet som svarar för insättningsgarantin, Europeiska bankmyndigheten (EBA) och centralbanken på inbjudan av tillsynsmyndigheten.

Verket för finansiell stabilitet deltar också i EBAs arbetsgrupper och kommittéer. Verket är medlem av EBAs resolutionskommitté (Resolution Committee, ResCo) och deltar i andra kommittéers och arbetsgruppers möten där resolutions- och insättningsgarantifrågor tas upp.