Kontaktinformation

TAOS, Tuija överdirektör 0295 253 510
FLINK, Jouni ledande kommunikationsexpert 0295 253 509
HARAVA, Maiju krishanteringsexpert 0295 253 525
HARTIKAINEN, Tuija krishanteringsexpert 0295 253 528
HIETANIEMI, Kari systemekonom 0295 253 536
HÄMÄLÄINEN, Harri krishanteringsexpert 0295 253 523
JYRKÖNEN, Tanja dokumentförvaltningsexpert 0295 253 513
KAINU, Janne krishanteringsexpert 0295 253 526
KAINULAINEN, Pekka krishanteringsexpert 0295 253 521
KANNINEN, Anna insättningsgarantiexpert  0295 253 534
KARVINEN, Anni-Mari krishanteringsexpert 0295 253 520
KUIVALAINEN, Saija enhetschef för administration och insättningsgaranti 0295 253 532
LETTO, Reima enhetschef för krishantering 0295 253 524
NIEMELÄ, Tero analytiker 0295 253 527
SARRO, Elina administrativ assistent 0295 253 512
TEINILÄ, Fanni jurist 0295 253 531
THILMAN, Riku krishanteringsexpert 0295 253 542
TUOMIKOSKI, Kristiina krishanteringsexpert 0295 253 575
WESTMAN, Hanna chefsekonom 0295 253 522

 

Verket för finansiell stabilitet telefonväxel                                        0295 253 500
Insättningsgaranti, servicetelefon vardagar kl. 9-11   0295 253 530


Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)rvv.fi

Verkets e-postadress är rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi

Du kan kontakta Verket för finansiell stabilitet genom att skicka Suomi.fi-meddelanden. Det är tryggt att använda tjänsten eftersom alla meddelanden med bilagor förmedlas krypterade via en datasäker förbindelse. Användaren identifieras med stark autentisering. 

Beskrivning av handlingsoffentligheten - Verket för finansiell stabilitet