Hoppa till innehåll

Kontaktinformation

TAOS, Tuija överdirektör 0295 253 510
AUNIO, Erika krishanteringsexpert 0295 253 591
FLINK, Jouni kommunikationsexpert 0295 253 509
HARAVA, Maiju krishanteringsexpert 0295 253 525
HARTIKAINEN, Tuija krishanteringsexpert 0295 253 528
HIETANIEMI, Kari systemekonom 0295 253 536
HÄMÄLÄINEN, Harri krishanteringsexpert 0295 253 523
JYRKÖNEN, Tanja dokumentförvaltningsexpert 0295 253 513
KAINU, Janne krishanteringsexpert 0295 253 526
KAINULAINEN, Pekka krishanteringsexpert 0295 253 521
KANNINEN, Anna systemekonom 0295 253 534
KUIVALAINEN, Saija enhetschef för administration och insättningsgaranti 0295 253 532
LETTO, Reima enhetschef för krishantering 0295 253 524
NIEMELÄ, Tero analytiker 0295 253 527
PUUSTINEN, Ida assistentpraktikant 0295 253 505
SARRO, Elina administrativ assistent 0295 253 512
TEINILÄ, Fanni yngre jurist 0295 253 531
THILMAN, Riku krishanteringsexpert 0295 253 542
TUOMIKOSKI, Kristiina krishanteringsexpert 0295 253 575
VOIPIO, Arja krishanteringsexpert 0295 253 508
WESTMAN, Hanna chefsekonom 0295 253 522

 

Växel om Verket för finansiell stabilitet                                        0295 253 500
Insättningsgaranti, servicetelefon vardagar kl. 9-11   0295 253 530

 

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)rvv.fi

Verkets e-postadress är rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi

Du kan kontakta Verket för finansiell stabilitet genom att skicka Suomi.fi-meddelanden. Det är säkert att använda tjänsten eftersom alla meddelanden med bilagor förmedlas krypterade via en datasäker förbindelse. Användaren identifieras med stark autentisering. 
 

Besöksadress:
Verkstadsgatan 13, Helsingfors

Postadress:
PB 70, 00581 Helsingfors

E-fakturans adress:
E-fakturansadress/ EDI-kod: 003726839023315
Förmedlarkod (Opus Capita Group Oy): 003710948874
FO-nummer: 2683902-3
Momsnummer: FI26839023