Hoppa till innehåll

Kontaktinformation

TAOS, Tuija överdirektör 0295 253 510
AUTIOSALO, Kirsi krishanteringsexpert 0295 253 529
HARAVA, Maiju krishanteringsexpert 0295 253 525
HARTIKAINEN, Tuija krishanteringsexpert 0295 253 528
HIETANIEMI, Kari systemekonom 0295 253 536
HÄMÄLÄINEN, Harri krishanteringsexpert 0295 253 523
JYRKÖNEN, Tanja dokumentförvaltningsexpert 0295 253 513
KAINU, Janne krishanteringsexpert 0295 253 526
KAINULAINEN, Pekka krishanteringsexpert 0295 253 521
KANNIAINEN, Linda administrativ jurist 0295 253 518
KANNINEN, Anna systemekonom 0295 253 534
KUIVALAINEN, Saija enhetschef för administration och insättningsgaranti 0295 253 532
LETTO, Reima enhetschef för krishantering 0295 253 524
NIEMELÄ, Tero analytiker 0295 253 527
SARRO, Elina administrativ assistent 0295 253 512
TEINILÄ, Fanni juristpraktikant 0295 253 511
THILMAN, Riku ekonom 0295 253 542
WESTMAN, Hanna krishanteringsexpert, chefsekonom 0295 253 522

 

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)rvv.fi

Verkets e-postadress är rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi

 

Växel om Verket för finansiell stabilitet        0295 253 500
Insättningsgaranti, servicetelefon vardagar kl. 9-11   0295 253 530

 

Besöksadress:

Verkstadsgatan 13, Helsingfors

PB 70, 00581 Helsingfors