Hoppa till innehåll

Verket för finansiell stabilitet samlar in 3,4 miljoner euro i förvaltningsavgifter 2022

Utgivningsdatum 21.11.2022 14.38 | Publicerad på svenska 28.11.2022 kl. 13.56
Pressmeddelande

Verket för finansiell stabilitet (RVV) samlar årligen in förvaltningsavgifter av instituten med stöd av lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet (1197/2014). Skyldiga att betala förvaltningsavgift är finländska kreditinstitut som omfattas av verkets behörighet och värdepappersföretag, sådana betydande filialer till utländska kreditinstitut som är verksamma i Finland samt värdepapperscentralen. Verket för finansiell stabilitet fattade beslut om de enskilda institutens förvaltningsavgifter för år 2022 den 15 mars.

Förvaltningsavgifterna används för att täcka kostnaderna för Verket för finansiell stabilitets verksamhet. Kostnaderna enligt verkets godkända budget för år 2022 är 3 388 000 euro och kostnaderna enligt IV tilläggsbudgeten för 2022, som täcks av förvaltningsavgifter, är 261 000 euro. De beräknade kostnaderna är därmed sammanlagt 3 649 000 euro. När det sammanlagda beloppet av förvaltningsavgifterna fastställs, minskas kostnaderna enligt budgeten med det överskott som uppkommit under tidigare år. År 2022 insamlas därmed sammanlagt 3 373 174 euro i förvaltningsavgifter.

Lagen innehåller bestämmelser om fastställande av de enskilda institutens avgifter. Avgifterna består av en grundavgift och en proportionell avgift. Grundavgiften är en i lagen fastställd fast avgift i euro. Den proportionella avgiften är en i lagen fastställd procentandel av den avgiftsskyldiges balansräkning eller omsättning. Om beloppet som tas ut som förvaltningsavgifter överstiger kostnaderna enligt verkets godkända budget, ska verket sänka förvaltningsavgifterna så att det sannolikt inte uppkommer något överskott. Av denna orsak används en minskningskoefficient vid beräkningen. År 2022 är minskningskoefficienten 0,52 och den sänker alla avgiftsskyldigas förvaltningsavgift med ett lika stort proportionellt belopp.

Närmare upplysningar lämnas av krishanteringsexpert Kristiina Tuomikoski (rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi)

Meddelande