Hoppa till innehåll

Storbritanniens utträde ur EU och insättningsgarantin

Utgivningsdatum 7.12.2020 11.50 | Publicerad på svenska 16.12.2020 kl. 12.44
Nyhet

Meddelande

Övergångstiden för Storbritanniens utträde ur EU upphör den 1 januari 2021. Insättningsgarantin baserar sig på ett EU-direktiv, så utträdet ur EU har vissa konsekvenser för insättningsgarantin även för en del insättare inom EU. Alla insättares insättningar är emellertid tryggade även i fortsättningen, och ingens insättningar faller utanför insättningsgarantin på grund av Storbritanniens utträde ur EU. 

Europeiska bankmyndigheten har rekommenderat att insättningsgarantin i filialer inom EU till banker med hemort i Storbritannien ska förbli på en nivå som motsvarar insättningsgarantidirektivet. Inga sådana filialer är verksamma i Finland, så utträdet ur EU har små konsekvenser för finländska insättare.

I och med utträdet kräver Storbritannien att filialer till banker inom EU ska ansluta sig till det brittiska insättningsgarantisystemet Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Av de finländska bankerna har Nordea en filial i Storbritannien. Insättningar i Nordeas filial omfattas av det skydd som Verket för finansiell stabilitet erbjuder även efter det att Storbritannien har lämnat EU. 

Verket för finansiell stabilitet fortsätter att samarbeta med FSCS även efter det att Storbritannien har lämnat EU. Man samarbetar bland annat inom de internationella organisationerna EFDI och IADI.

Insättningsgarantin Nyhet