Hoppa till innehåll

RVV:n linjausmuistio MREL sääntelyn soveltamisessa noudatettavista periaatteista

Julkaisuajankohta 27.12.2016 13.59
Tiedote

RVV on julkaissut linjausmuistion omien varojen ja alentamiskelpoisten velkojen vähimmäismäärään (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL) liittyvän sääntelyn soveltamisessa noudatettavista periaatteista. Muistiossa kuvataan RVV:n suorassa toimivallassa olevien ns. LSI-laitosten ja sijoituspalveluyritysten MREL-vaateen asettamismenettelyä ja tason määrittämiseen vaikuttavia tekijöitä. Muistioon on myös koottu tähänastisessa RVV:n työssä sekä EU:n viranomaiselimissä (erityisesti EBA ja SRB) tehtyjä tulkintalinjauksia esiin nousseisiin kysymyksiin.

Muistiossa esitetyt RVV:n kannanotot perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön, eikä siinä ole otettu huomioon komission marraskuussa julkaisemia ehdotuksia pankkisääntelyn uudistamiseksi. RVV päivittää muistiota kun MREL- vaateen laskentaa koskevat tulkinnat tai uudistuvan EU-lainsäädännön sisältö täsmentyvät.

Lisätietoja antavat kriisinratkaisuasiantuntija Aleksi Vänttinen (+358 295 253 525) ja johtava kriisinratkaisuasiantuntija Reima Letto (+358 295 253 524).