Hoppa till innehåll

Linjepromemoria av Verket för finansiell stabilitet om de principer som ska iakttas vid tillämpning av MREL-regleringen

Utgivningsdatum 27.12.2016 13.59 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 14.13
Pressmeddelande

Verket för finansiell stabilitet har publicerat en linjepromemoria om de principer som ska iakttas vid tillämpning av den reglering som hänför sig till minimibeloppet av kapitalbas och nedskrivningsbara skulder (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL). I promemorian beskrivs förfarandet när MREL-krav fastställs för s.k. LSI-institut och värdepappersföretag som direkt omfattas av verkets befogenheter och de faktorer som påverkar fastställandet av kravnivån. I promemorian har också samlats de tolkningslinjer som hittills tillämpats i verkets arbete samt av EU:s myndighetsorgan (särskilt EBA och SRB) på de frågor som uppstått.

Verkets ställningstaganden i promemorian baserar sig på gällande lagstiftningen, och i den har inte beaktats de förslag till reform av bankregleringen som kommissionen publicerade i november. Verket uppdaterar promemorian när tolkningarna av hur MREL-kravet ska beräknas eller innehållet i den reviderade EU-lagstiftningen preciseras.

Ytterligare information ges av krishanteringsexperten Aleksi Vänttinen och ledande krishanteringsexperten Reima Letto (fö[email protected]).