Rapporteringskrav för insättningsgarantin  

Vilka gäller rapporteringskraven? 

Inlåningsbankerna ska ha kontinuerlig beredskap att sända de uppgifter om insättare och konton som behövs för eventuell utbetalning av insättningsgarantiersättningar till Verket för finansiell stabilitet.

Rapporteringskraven gäller endast inlåningsbanker. Insättaren behöver inte meddela sina kontouppgifter till Verket för finansiell stabilitet ens i ersättningssituationer.

Läs mer om insättningsgarantin i Finland

Vad ska inlåningsbankerna rapportera? 

Enligt lagen ska inlåningsbanken i en ersättningssituation rapportera alla behövliga insättar- och kontouppgifter till Verket för finansiell stabilitet för betalning av insättningsgarantiersättningar. 

Rapporteringsberedskapen utvecklas årligen i nära samarbete med inlåningsbankerna bilateralt och i en samarbetsgrupp för insättningsgarantirapportering, som leds av Verket. Till samarbetsgruppen hör representanter för alla finländska inlåningsbanker samt för Verket för finansiell stabilitet.  

De experter som svarar för bankernas myndighetsrapportering får närmare rapporteringsanvisningar genom att kontakta Verket för finansiell stabilitet per e-post talletussuoja(at)rvv.fi.