Hoppa till innehåll

Resolutionsfonden

Resolutionsfonden kan användas för finansiering av resolution av inhemska värdepappersföretag och filialer i Finland till kreditinstitut utanför EES.

Den inhemska resolutionsfonden byggs upp med stabilitetsavgifter som dessa aktörer betalar. Stabilitetsavgifterna från inhemska kreditinstitut överförs åter årligen till en gemensam resolutionsfond.