SRB:s och EBA:s riktlinjer 

Nedan är en förteckning över de anvisningar och riktlinjer som den gemensamma resolutionsnämnden (SRB) och Europeiska bankmyndigheten (EBA) gett.  

SRB:s och EBA:ns riktlinjer i anslutning till MREL  

SRB har publicerat kontrollistor och formulär som säkerställer att MREL-instrumenten är behöriga och som bankens högsta ledning ska underteckna. 

SRB har publicerat en illustrerande MREL-rapportvy (MREL dashboard), som är planerad att ge en heltäckande allmän beskrivning av MREL-läget i de banker som omfattas av SRB:s befogenheter. MREL-rapportvyn består av följande delar: 1. ”BRRD1 MREL metrics 2018/2019”, 2. ”BRRD2 draft MREL metrics 2019”, 3. ”MREL monitoring - June 2020”, 4. ”Cost of funding and market access”. MREL-rapportvyn baseras på data som bankerna rapporterar till SRB och kommer i fortsättningen att publiceras kvartalsvis.

SRB MREL policy under the banking package (2020)

COVID-19 crisis: the SRB's approach to MREL targets

SRB on MREL

EBA issues first monitoring report on TLAC-MREL instruments accompanied by 15 recommendations

EBA shows banks’ progress in planning for failure but encourages them to issue eligible debt instruments

EBA updates its quantitative analysis on MREL

SRB:s och EBA:ns riktlinjer i anslutning till resolutionsplanering 

SRB Policies

Recovery, resolution and DGS

SRB:s och EBA:ns riktlinjer i anslutning till hantering av en resolutionssituation 

SRB guidance documents for the bail-in operationalisation

SRB:s och EBA:ns riktlinjer i anslutning till insättningsgaranti 

Recovery, resolution and DGS

SRB:s och EBA:ns  övriga utlåtanden och riktlinjer  

EBA and ESMA: institutions and authorities must consider retail holders of debt financial instruments in resolutions

SRB publications: 2020 round-up