SRB:s och EBA:s riktlinjer 

Nedan är en förteckning över de anvisningar och riktlinjer som den gemensamma resolutionsnämnden (SRB) och Europeiska bankmyndigheten (EBA) gett.  

SRB:s och EBA:ns riktlinjer i anslutning till MREL  

SRB har publicerat kontrollistor och formulär som säkerställer att MREL-instrumenten är behöriga och som bankens högsta ledning ska underteckna. 

SRB publicerar en åskådliggörande MREL-rapporteringsvy (MREL dashboard) på sin webbplats. Den är designad så att den ger en heltäckande bild av MREL-situationen samt finansieringskostnaderna och tillgången på finansiering i de banker som omfattas av SRB:s behörighet. MREL-rapporteringsvyn baserar sig på data som bankerna rapporterat till SRB och den publiceras varje kvartal.

SRB MREL policy under the banking package (2020)

COVID-19 crisis: the SRB's approach to MREL targets

SRB on MREL

EBA issues first monitoring report on TLAC-MREL instruments accompanied by 15 recommendations

EBA shows banks’ progress in planning for failure but encourages them to issue eligible debt instruments

EBA updates its quantitative analysis on MREL

SRB:s och EBA:ns riktlinjer i anslutning till resolutionsplanering 

SRB Policies

Recovery, resolution and DGS

SRB:s och EBA:ns riktlinjer i anslutning till hantering av en resolutionssituation 

SRB guidance documents for the bail-in operationalisation

SRB:s och EBA:ns riktlinjer i anslutning till insättningsgaranti 

Recovery, resolution and DGS

SRB:s och EBA:ns  övriga utlåtanden och riktlinjer  

EBA and ESMA: institutions and authorities must consider retail holders of debt financial instruments in resolutions

SRB publications: 2020 round-up