Hoppa till innehåll

Verket för finansiell stabilitet tar ut 76,3 miljoner euro i stabilitetsavgifter

Utgivningsdatum 1.12.2015 10.05 | Publicerad på svenska 1.12.2015 kl. 11.10
Pressmeddelande

De enskilda institutens avgifter, som Verket för finansiell stabilitet har fastställt den 27 november 2015, bestäms enligt aktörernas storlek och riskerna i verksamheten.

Verket för finansiell stabilitet tar 2015 ut stabilitetsavgifter av kreditinstitut och värdepappersföretag till ett samlat belopp av 76,3 miljoner euro. Beloppet motsvarar 0,1 procent av de garanterade insättningarna i Finland. Stabilitetsavgifterna går först till den inhemska resolutionsfonden, men avgifterna från kreditinstituten, dvs. största delen av avgifterna, överförs i början av 2016 till EU:s gemensamma resolutionsfond, som förvaltas av resolutionsnämnden SRB. Stabilitetsavgifterna ska betalas senast den 31 december 2015. En del av intäkterna från bankskatten under 2013–2014 räknas de enskilda inlåningsbankerna till godo i deras stabilitetsavgifter.