Hyppää sisältöön

SRB ja vakausmaksuja koskeva lausuntomenettely

Julkaisuajankohta 4.3.2022 14.37
Tiedote

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB) avasi 3.3.2022 yhteiseen kriisinratkaisurahastoon (Single Resolution Fund, SRF) keväällä 2022 kerättäviä vakausmaksuja koskevan lausuntomenettelyn.  Lausuntomenettelyn vastausaika päättyi 17.3.2022.

Lausuntomenettelyssä maksuvelvollisille laitoksille annetaan mahdollisuus arvioida SRB:n alustavia vakausmaksulaskelmia, laskennassa tehtyjä päätelmiä ennen laskennan viimeistelyä ja lopullisten päätösten vahvistamista sekä esittää kommentteja laskennan kannalta merkityksellisistä seikoista. Lausuntomenettelyn tavoitteena on antaa laitoksille paremmat edellytykset ennakoida vuosittaisten vakausmaksujensa määrää. Menettely tukee laitosten ja SRB:n välistä vuoropuhelua vakausmaksuprosessin aikana.

Lausuntomenettelyssä laitoksille jaetaan:

  • luonnos SRB:n päätöksestä vakausmaksujen laskemisesta;
  • päätösluonnoksen tilastoliite, jossa on laskennan yhteiset tietopisteet;
  • päätösluonnoksen laitoskohtaisen liitteen pohja; 
  • SRB:n valmistelema laskentatyökalu laitoskohtaisen vakausmaksun arviointiin;
  • ohjeet vakausmaksun laskentaan.

Dokumenteissa kuvataan muun muassa SRF:n vuotuista tavoitetasoa ja sen määrittämisessä käytettävää kerrointa. Lausuntomenettelyn osana löytyy myös kokoelma laskennassa käytettävistä yhteisistä tietopisteistä. Laitos voi tehdä arvion vuoden 2022 vakausmaksun määrästä käyttämällä tammikuun lopussa vakausmaksutietojen raportointilomakkeella RVV:lle raportoimiaan tietoja.

Lausuntomenettelyn jälkeen SRB tekee huhtikuun puolessa välissä lopulliset päätökset vuoden 2022 vakausmaksujen määristä. RVV toimittaa nämä päätökset suomalaisille luottolaitoksille huhtikuun loppuun mennessä ja määrää päätöksellään maksut maksettaviksi toukokuun loppuun mennessä.

Lisätietoja: kriisinratkaisuasiantuntija Kristiina Tuomikoski (vakausmaksut(at)rvv.fi)

Tiedote Vakausmaksut