Hyppää sisältöön

SRB ja vakausmaksuja koskeva lausuntomenettely

Julkaisuajankohta 19.3.2021 14.30 | Muokattu 19.3.2021 klo 15.06
Tiedote

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB) avasi 5.3.2021 yhteiseen kriisinratkaisurahastoon (Single Resolution Fund, SRF) keväällä 2021 kerättäviä vakausmaksuja koskevan lausuntomenettelyn. Lausuntomenettely toteutetaan vuonna 2021 ensimmäistä kertaa.

Lausuntomenettelyssä maksuvelvollisille laitoksille annetaan mahdollisuus arvioida SRB:n alustavia vakausmaksulaskelmia ja laskennassa tehtyjä päätelmiä ennen laskennan viimeistelyä ja lopullisten päätösten vahvistamista sekä esittää kommentteja mistä tahansa laskennan kannalta merkityksellisistä seikoista. Lausuntomenettelyn tavoitteena on myös antaa laitoksille paremmat edellytykset ennakoida vuosittaisten vakausmaksujen määrää.

Lausuntomenettelyllä SRB haluaa vahvistaa sitoutumistaan toimialan kanssa käytävään dialogiin ja kehittää vakausmaksuihin liittyvää vuoropuhelua osana vakausmaksujen päätöksentekoprosessia. Menettely helpottaa laitosten ja SRB:n välistä keskustelua ja osaltaan vahvistaa ja lisää avoimuutta vakausmaksuprosessissa. Rahoitusvakausvirasto (RVV) tukee nyt käynnistyvää lausuntomenettelyä.

Lausuntomenettelyssä laitoksille jaetaan:

  • Luonnos SRB:n päätöksestä vakausmaksujen laskemisesta (Master Decision)
  • Päätösluonnoksen tilastoliite, jossa on laskennan yhteiset tietopisteet
  • Päätösluonnoksen laitoskohtaisen liitteen pohja (Harmonized Annex)
  • SRB:n valmistelema laskentatyökalu laitoskohtaisen vakausmaksun arviointiin

Dokumenteissa kuvataan muun muassa SRF:n vuotuista tavoitetasoa ja sen määrittämisessä käytettävää kerrointa. Lausuntomenettelyn osana löytyy myös kokoelma laskennassa käytettävistä yhteisistä tietopisteistä. Laitos voi tehdä arvion vuoden 2021 vakausmaksun määrästä käyttämällä tammikuun lopussa vakausmaksutietojen raportointilomakkeella RVV:lle raportoimiaan tietoja.

Lausuntomenettelyn vastausaika päättyi 19.3.2021. RVV on välittänyt tiedon SRB:n lausuntomenettelystä suomalaisille luottolaitoksille 1.3.2021.

Lausuntomenettelyn jälkeen SRB tekee huhtikuun puolessa välissä lopulliset päätökset vuoden 2021 vakausmaksujen määristä. RVV toimittaa nämä päätökset suomalaisille luottolaitoksille huhtikuun loppuun mennessä ja määrää päätöksellään maksut maksettaviksi toukokuun loppuun mennessä.

Lisätietoja: kriisinratkaisuasiantuntija Kristiina Tuomikoski ja pääekonomisti Hanna Westman (vakausmaksut(at)rvv.fi)

SRB press release: SRB launches consultation on 2021 Single Resolution Fund contributions

Tiedote