Insättningsgarantiersättningen på kontot inom sju arbetsdagar

2.1.2020 10.12 | Publicerad på svenska 11.12.2020 kl. 14.10
Pressmeddelande

Betalningstiden för insättningsgarantiersättningar förkortas till sju arbetsdagar i början av detta år (1.1.2020) i enlighet med lagen om myndigheten för finansiell stabilitet. Insättningsgarantin är ett system som automatiskt skyddar insättningar och som i Finland upprätthålls av en myndighet (Verket för finansiell stabilitet).

Den lagstadgade insättningsgarantin skyddar insättningar i finländska banker. Om en inlåningsbank har försatts i konkurs eller om banken har bestående betalningssvårigheter ersätts insättningarna av insättningsgarantifondens medel genom att insättaren betalas insättningsgarantiersättning i form av en kontoöverföring.

Verket för finansiell stabilitet har genomfört ett projekt för att reformera utbetalningssystemet som gäller insättningsgarantin. Man har skapat informationssäkra och automatiserade processer samt behövliga IT-system för datainsamling om insättningar samt genomfört snabb utbetalning av insättningsgarantiersättningar i en ersättningssituation. Snabb utbetalning betyder att Verket för finansiell stabilitet förmår betala insättningsgarantiersättningar till insättarna inom sju arbetsdagar från verkets beslut om betalningsskyldighetens inträde.

Se bild: såhär fungerar insättningsgarantin i Finland

Verket för finansiell stabilitet slutförde reformen av utbetalningssystemet våren 2019. Syftet med reformen är att förbättra skyddet för enskilda insättare i en ersättningssituation samt främja stabiliteten på den finansiella marknaden i en krissituation.

Bestämmelser om insättningsgarantin finns i EU:s insättningsgarantidirektiv, som har införlivats med den nationella lagstiftningen genom lagen om myndigheten för finansiell stabilitet. Insättningsgarantidirektivet förutsätter en betalningsberedskap på sju arbetsdagar senast år 2024. I enlighet med den nationella lagstiftningen har insättarna dock rätt att få insättningsgarantiersättning inom sju arbetsdagar redan från och med den 1 januari 2020.